Nickerie.Net, vrijdag 01 februari 2013


Horeca in regio nog overeind na rookverbod

01/02/2013 05:57 - Naomi Hoever

PARAMARIBO - Bij de beantwoording van vragen in het parlement over de invoering Anti-tabakswet heeft minister Michael Blokland van Volksgezondheid een vergelijking gemaakt met landen in de regio. “Cijfers in de regio hebben aangetoond dat de horecasector daar niet in elkaar dondert.” Hij noemt de klaagzang van deze sector ongegrond.

Gebruik van tabaksoorten bij culturele activiteiten vindt plaats in de privésfeer en valt daarom buiten deze wet. "De wet is geen verbanning van rokers van hun kinderen en geliefden. Buiten de publiek toegankelijke ruimten en in privésfeer mag wel gerookt worden", aldus Blokland.

Blokland merkt op dat de wet vooral de passieve rokers moet beschermen. Hij zegt dat tabaksindustrie zich op derdewereldlanden richt en vooral op de kwetsbare groepen zoals vrouwen en jongeren. Hij liet het parlement spotjes van de tabaksindustrie zien waar artsen en baby's worden gebruikt om sigaretten te promoten.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

31-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics