Nickerie.Net, zaterdag 16 februari 2013


Na 10 jaar bestuursverkiezingen Waterschappen

Nickerie - Sedert 2003 zijn er geen bestuursverkiezingen gehouden voor waterschappen in Suriname. De meeste waterschappen vinden wij in het district Nickerie. In dit district zijn er 14 waterschappen. Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Conform de Waterschapswet van 1931 moeten er om de 5 jaren verkiezingen worden gehouden.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2013/02/groepen_A2d_1ste_dag_bij_aankomst_002-Small.jpgVlnr: Richenel Small (Directeur Overleg Waterschap / MCP), Guido Van der Kooye (Voorzitter cie en Coördinator LVV Regio West), Dhr. Somowidjojo (Adjunct District Secretaris (ADS) ministerie van Regionale Ontwikkeling), dc Wedprekash Joeloemsingh, W. Mahadew (ADS min van RO), Dhr. Y. Angoelal (Senior technisch medewerker PVB ministerie van Openbare Werken) en Drs. S. Badal (Stafmedewerker OW / MCP)

De commissie waterschappen van de overheid, is in Nickerie drukdoende de laatste handelingen te plegen om tussen 16 en 20 maart a.s. bestuursverkiezingen te organiseren voor de eerste 6 waterschappen. Het gaat om de waterschappen Sawmillkreekpolder, Hamptoncourtpolder, Henarpolder, Corantijnpolder, Van Drimmelenpolder en Europolder-Noord. Deze verkiezingen kunnen gezien worden als herverkiezingen daar deze waterschappen al over een bestuur beschikken. In een latere fase worden er dan verkiezingen gehouden voor nieuw in te stellen waterschappen in Nickerie. (Clarapolder, Uitbreiding Henar 1 & 2, Europolder Zuid, Paradise en Longmay, Nanni- en Brutopolder en waterschap Wasima). Het is van belang dat een waterschapsbestuur goed functioneert alsook gewaardeerd wordt. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer.

Afgelopen woensdag, 13 februari, heeft de commisie waterschappen van de overheid, samen met een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Dc van Nickerie, in het rijstdistrict, de zaken rondom de verkiezingen doorgenomen alsook de basisgelegd om te geraken tot het natraject. Het is voor partijen erg belangrijk om na de verkiezingen een on-going awareness proces te hebben voor de belanghebbenden. In Nickerie zijn het vooral boeren die,voor hun productie, veel water nodig hebben. Water kost geld en onderhoudt van water moet duurzaam zijn. Allemaal zaken die een duurzame beleidsaanpak vragen.

Binnen de mate van orde handhaving door een waterschap in een gebiedsdeel, is het hebben van een Keur enorm belangrijk. Een Keur is een verordening, waarin onder andere regels zijn opgenomen ter bescherming van de dijken, de wegen en de wateren. Mensen die bijvoorbeeld aan een dijk wonen, hoeven over het algemeen de dijk niet te onderhouden, maar ze mogen de dijk (ongewild) geen schade toebrengen. Ook moeten ze het de onderhoudsplichtige (meestal het waterschap) mogelijk maken het onderhoud uit te voeren. De Keur geeft daarom aan wat wel en niet mag. Ook als men water wilt lozen, aanvoeren, afvoeren of onttrekken, is het in sommige gevallen verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. De Keur is hierbij te vergelijken met een ordereglement die een waterschapsbestuur hanteert. De bekrachtiging van een Keur voor een waterschap geschiedt middels publicatie in het Staatsblad van de Republiek Suriname. De commissie waterschappen is van mening dat met awareness voor belanghebbenden, waterschappen een meerwaarde verkrijgen binnen elk deelgebied waar zij functioneren.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS

16-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics