Nickerie.Net, zondag 24 februari 2013


Populisme en Chinees geld aan de horizon

Bepaalde leiders in deze wereld houden zich bezig met populisme, terwijl zij geen hart hebben voor de noden van het volk. Grote populistische projecten worden beloofd die niet eens uitvoerbaar zijn, echter om de harten van de kiezers te winnen worden ze toch beloofd. Bouterse is ook een van de leiders die zich met populisme bezig houdt. Populisme is niets anders dan een misleidende, vertekenende, verstorende en vaak zelfs corrupte schemerzone tussen de bestuurders en het volk. De populist claimt dat hij wel, in tegenstelling tot al zijn concurrenten, de ware vertegenwoordiger is, het volk écht vertegenwoordigt, de enige die de wil van het volk zal realiseren. Niets is minder waar.

De huidige regering c.q. Bouterse, is van plan om grote populistische projecten uit te voeren, terwijl de armoede om zich heen grijpt. In de tweede week van de maand zijn de meeste mensen skeer (platzak). Om die populistische projecten te kunnen uitvoeren heeft Bouterse enorm veel geld nodig, en dat heeft hij niet. Derhalve moet hij dat buiten Suriname zoeken. 

De voorzitter van de Chinese vereniging Kong Ngie Tong Sang, Chee Yuk Kee, ziet graag  dat de procedure voor toelating van ‘nieuwe Chinezen’ in Suriname sneller plaatsvindt. Hij vindt dat de werk- en verblijfsvergunningen snel in orde moeten worden gemaakt. Dit heeft hij kenbaar gemaakt aan president Bouterse, bij de viering van het Chinese nieuwjaar.

President Bouterse heeft toen toegezegd om de problemen die er zijn bij de toelating van ‘nieuwe’ Chinezen te zullen bestuderen. Hij zei gehoord te hebben dat er nog problemen zijn bij de toelating van Chinezen die hier willen werken. Niet zomaar heeft president Bouterse beloofd om de toelating van de Chinezen te bestuderen c.q. te versoepelen.

Door de toelating van de Chinezen te versoepelen, ziet Bouterse Chinees geld aan de horizon gloren. Met dit geld kan hij waarschijnlijk zijn populistische projecten uitvoeren. Jammer, dat president Bouterse, niet beseft dat met grote leningen en toelating van Chinezen het steeds donkerder wordt in Suriname.

Door de toelating van Chinezen, zal de werkloosheid in Suriname toenemen. En hierdoor zal de criminaliteit ook toenemen. De regering moet haar ogen niet sluiten voor de realiteit. We zien het allemaal in wat voor ellende het Suriname volk is gestort door de migratie van de meer dan 20.000 Brazilianen. De grote problemen in de goudsector spreken boekdelen. Je hoeft de radio en tv maar aan te zetten en de krant op te slaan om dat te kunnen constateren.

De huidige regering heeft al miljoenen US dollars geleend bij China, echter vertelt ze aan de samenleving niet, hoe die grote leningen terugbetaald zullen worden. Transparantie en good governance zijn zoek bij deze regering. Feit is, dat ons nageslacht en de huidige generatie opgezadeld zullen worden met de ‘import Chinezen’ en grote buitenlandse schulden. 

Het is evident dat China, langzaam maar zeker vaste voet aan de grond krijgt in Suriname door leningen aan Suriname te verstrekken. En onze regering ziet een paar centjes meer aan de horizon gloren en hapt toe. Op deze manier is het gemakkelijk voor China om zijn mensen te migreren naar Suriname. Suriname moet als achterland tevens voedselschuur dienen voor China, want in 2020 zal China een bevolking hebben van ruim 1.45 miljard

De huidige regering zit al bijkans twee en een half jaar aan de macht en tot nog toe heeft zij geen enkel beleid ontwikkeld ten aan zien van de bevolkingspolitiek. De overheid treft geen maatregelen die direct of indirect gericht zijn op beïnvloeding van de bevolkings- omvang -groei, -samenstelling of - spreiding.

In het verkiezingsprogramma van de MC staat op pagina 12 het volgende: Bijzondere voorzieningen ten behoeve van  buitenlanders van  Surinaamse origine die wensen te remigreren; Het toelaten van immigranten die een meerwaarde betekenen wat betreft kennis en vaardigheden die hier of zwak of niet aanwezig zijn. Er zal tevens rekening worden gehouden met de samenstelling van de immigrerende bevolkingsgroepen.

Geen van die bovengenoemde zaken zijn gerealiseerd. Ik vraag me af welke bijzondere voorzieningen de regering heeft getroffen ten aan zien van buitenlanders van Surinaamse origine (diaspora) die wensen te remigreren? Welke meerwaarde betekent het voor Suriname als de meeste ‘nieuwe Chinezen’ zitten in de zogenaamde ‘winkelzaken’? 

DNA lid Noreen Cheung van de NDP ziet graag dat het migratiebeleid van Suriname concreter en transparanter wordt. In een interview gaf ze aan dat aanvragen voor naturalisatie in het parlement worden behandeld, zonder dat de aanvragers gescreend worden door onder meer de justitiële autoriteiten.

Zij vindt dat de overheid selectief te werk moet gaan, om te voorkomen dat allerlei figuren het land binnenkomen. Volgens Cheung biedt de hiaten in de wet gelegenheid voor mensen- en kindersmokkel, het witwassen van geld en allerlei andere corruptieve praktijken.

Ze heeft ook moeite met de taalbarrière bij personen die zich in Suriname komen vestigen. Brazilianen, Haϊtianen, Chinezen en Guyanezen kennen geen Nederlands noch het Sranan, met als gevolg het ontstaan van sociaal-maatschappelijke problemen.

Ik hoop dat de huidige regering c.q. president Bouterse het advies van de NDP parlementariër Nooreen Cheung ter harte neemt en niet omwille van het Chinees geld, dat aan de horizon gloort alles versoepelt voor de ‘nieuwe Chinezen’.

Naipal.A.I

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

22-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics