Nickerie.Net, donderdag 28 februari 2013


Vertegenwoordigers Nederlandse waterschappen in Nickerie

27/02/2013 - Beta Debidien

NIEUW-NICKERIE - Twee medewerkers van de waterschappen Rijn en IJssel en Waternet Amsterdam zijn de afgelopen week in Nickerie op bezoek geweest bij het Overliggend Waterschap MCP. Dit in verband met de uitvoering van het project ‘Capacity building for Integrated watermanagement in Nickerie, West Suriname’.

Miryam Vlug van het Waterschap Rijn en IJssel en Sharma van Eer van Wereld Waternet hebben tijdens hun werkweek de nodige ondersteuning gegeven aan de werkgroepen die belast zijn met de uitvoering van het project. De voorbereidingen om te komen tot een introductieprogramma voor nieuwe waterschapsbestuurders en een communicatieplan ter uitvoering van het bewustwordingsprogramma, zijn enkele zaken die zijn opgepakt.

De verwachting is dat er binnenkort verkiezingen gehouden worden voor de omliggende waterschappen in het rijstdistrict. Soerinder Badal, stafmedewerker van het OWMCP, zegt dat ernaar gestreefd wordt om na de installatie van de nieuwe bestuurders een trainingspakket klaar te hebben, waarna de nodige vaardigheden bijgebracht zullen worden om het waterschapswerk aan te kunnen. Het programma zal bijdragen aan het bewust maken van de gemeenschap over de organisatie van het waterbeheer in Nickerie. "Het goed functioneren van de waterschappen is erg belangrijk", zegt Badal. Het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum (Adron) is ook vertegenwoordigd in de werkgroepen, waardoor zij ook een wezenlijke bijdrage levert aan de totstandkoming van een trainingsprogramma en de uitvoering van het bewustwordingsprogramma.-.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

28-02-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics