Nickerie.Net, zondag 10 maart 2013


Toename aantal nierpatiŽnten in Suriname zorgelijk

Nickierie Ė Het aantal nierpatiŽnten in Suriname neemt zorgelijke vormen aan. Volgens het Nationaal Nierdialyse centrum, NNC, bedraagt de stijging zoín dertig procent. Dit is des te meer zorgelijk omdat de toename is geregistreerd in ruim anderhalf jaar tijd. In het district Nickerie is de situatie al helemaal alarmerend.

Hoewel al lang bekend is dat vooral hypertensie en diabetes er relatief meer voorkomen, zijn de cijfers best verontrustend. Recent doorspitten van de dossiers van dertienhonderd patiŽnten wees uit dat ruim een dertig procent diabetes heeft. ďDat geeft aan dat het een heel groot probleem is in NickerieĒ, zegt NNC-directeur Glenn Uiterloo tegenover de Ware Tijd. Het is ook te merken aan de toename van het aantal patiŽnten die regelmatig een nierdialyse of spoeling behoeven.

Van de bijna vierhonderd dialysepatiŽnten in Suriname, wonen ruim dertig in Nickerie. Met name Hindostanen hebben veel te lijden van diabetes en hypertensie. Dit is ook te merken onder de dialysegroep. Het blijkt dat zich twee keer zoveel mannen als vrouwen melden voor dialyse. Uiterloo vindt dit opmerkelijk, omdat op informatiesessies juist veel meer vrouwen te zien zijn. Preventie is meer dan ooit belangrijk, ook vanwege de stijgende kosten van de zorg.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

10-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics