Nickerie.Net, zondag 10 maart 2013


VP moet portefeuille ter beschikking stellen

PARAMARIBO - Vice-president Robert Ameerali moet zijn portefeuille ter beschikking stellen, of leden van De Nationale Assemblée (DNA) moeten hem daartoe dwingen, aldus parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi (NF/ NPS) nadat hij donderdag in het parlement onthulde dat Ameerali betrokken is bij “een misdaad”. Tjin-A-Tsoi zegt dat de vice-president aan KPMG Assurance Services .

Foto: Vice-president Robert Ameerali

N.V een bedrag van ruim US$ 400.000 heeft gegund voor het verlenen van diensten inzake het ontwikkelen van een strategisch kader, met name een Sociaal Zekerheidsstelsel in Suriname, zonder de juiste procedures die daaraan voorafgaan, in acht te nemen. Vice-president Robert Ameerali was niet aanwezig in De Nationale Assemblée (DNA). Hij bevindt zich sinds 6 maart jongstleden in Turkije voor een officieel bezoek en keert terug in ons land. Het bezoek is op uitnodiging van de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan.

Tjin-A-Tsoi : ‘ Zwaaidend met de bewijsstukken, vroeg Tjin-A-Tsoi aan DNA-voorzitter Jennifer Simons zo gauw als mogelijk, een onderzoek in te stellen. Inmiddels heeft president Bouterse ook een brief ontvangen van de NPS parlementariër, waarin ook aan hem gevraagd wordt een onderzoek in te stellen. In de brief motiveert Tjin-ATsoi, waarom hij praat van een misdaad. ‘’Op 12 december 2012 doet KPMG een opdrachtbevestiging toekomen aan de directeur van het kabinet van de vice-president.

De directeur van het kabinet van de vice-president handelt ,om uitvoering te geven aan deze gunning, waarbij er een contract ondertekend is door voornoemde functionaris met KPMG voor het bedrag van SRD 1.319.900 (USD 394.000) met 8 mijlpalen en een betalingschema. ,,Waarom wordt er een opdracht gegund aan KPMG, terwijl er in het Tripartiet Overleg nog geen consensus is bereikt over het Sociaal Zekerheidsstelsel? In de loop der jaren zijn er over dit vraagstuk meerdere studies verricht.

Bent u bekend met deze documentatie en is de beschikbare documentatie door het beleid geïnventariseerd en geëvalueerd? De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zich over dit vraagstuk gebogen en een commissie ingesteld ter verdere uitwerking. Is er een rapport hieruit voortgevloeid? Is er een advies van de SER over dit vraagstuk? Zo ja, is er hiervan gebruik gemaakt? Is het niet efficiënter om de eerdere rapporten ter zake te doen evalueren en te updaten ?’’, aldus de NPS parlementariër in zijn brief aan de president.

Hij zegt dat de procedure is, dat wanneer het kabinet van de vice-president iets wil doen uitvoeren, het raadsvoorstel via de minister van binnenlandse zaken wordt ingediend, immers staat dit kabinet, op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met de uitvoering van een goedgekeurd raadsvoorstel, in dit geval de gunning, is de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken de functionaris die het contract ondertekent met de begunstigde. ‘’Waarom heeft de directeur van het kabinet van de vice-president het contract met KPMG ondertekend?

Waarom wordt aan KPMG in 4 tranches geld uitgekeerd, terwijl er daartegenover geen duidelijke prestaties staan? Men hoeft niets te produceren bij de overmaking van een tranche. Waarom is het KPMG stappenplan niet gebruikt om de tranches die voor hem overgemaakt worden te verantwoorden ? Waarom is er door de directeur van het kabinet van de vice-president afgeweken van de voorgeschreven procedure? Zullen de beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld, zich in het plan terug kunnen vinden ?’’, aldus Tjin-A-Tsoi.

Hij vraagt de president in zijn schrijven ook waarom er door de directeur van het kabinet van de vice-president ervoor gekozen is om de gunning aan KPMG over ontwikkelen van een strategisch kader voor het Sociaal Zekerheidsstelsel te financiëren uit het begrotingsartikel 105, Institutionele versterking van het kabinet van de vicepresident.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

10-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics