Nickerie.Net, zondag 17 maart 2013


DOE tegen 'short time hotels' in woonbuurten

Paramaribo - De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) ergert zich er aan dat in woonbuurten 'short time hotels' worden opgezet. De partij zegt in een persbericht dat de overheid al enige tijd accepteert dat op plekken mannen en vrouwen hun seksuele lusten kunnen botvieren, terwijl het wettelijk verboden is.

b1434453bb3c472aa00051dd2e2adf40.jpgOp diverse plekken te Nieuw Charlesburg verrijzen 'short time hotels'.

Een veel gehoord argument is dat hierdoor potentiŽle verkrachters en lieden die zich schuldig maken aan andere schunnige feiten tenminste een plek hebben waar ze hun lusten de vrije loop kunnen laten. Het is enorm storend dat sommige ondernemers niet schromen om in dichtbevolkte gebieden short time hotels op te zetten, alsof onze samenleving nog niet voldoende is belast is met dergelijke plekken, stelt DOE.

Misbruik

De politieke partij merkt op dat uit rapportages van verschillende organisaties blijkt dat met name misbruik van tieners mede op deze locaties plaatsvinden. Soms tijdens de vrije uren of juist onder schooltijd. Deze oorden hebben een zodanig effect op woonbuurten dat ouders het extra moeilijk krijgen bij de opvoeding van kinderen, vooral als ze in hun pubertijd zitten. DOE vindt dat het tijd wordt dat de overheid paal en perk stelt.

DOE deelt mee dat aan het begin van de Nieuwe Charlesburgweg er reeds een 'short time hotel' is. Nu schijnt het als een inktvlek door te werken, met een nieuwe aan de Kaisoistraat, verder op in de Nieuwe Charlesburgweg. Buurtbewoners protesteren ernstig hiertegen. Eveneens bestaat het vermoeden bij bewoners van de Snijbonenweg, een zijstraat van de Amsoistraat, behorende tot het z.g. occupentengebied Texas, dat er een 'short time hotel' verrijst. "Er is ten aanzien van de occupenten een gedoog beleid gevoerd, maar geldt dat ook voor het opzetten van zo en hotel op die plek?", vraag DOE zich af. Aan het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Suriname wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen. De maatregelen om met spoed de plannen stop te zetten, worden tegemoet gezien.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

17-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics