Nickerie.Net, maandag 25 maart 2013


Entertainment... Quo Vadis?

Muziekformatie Sabroso zette 8-jarige meisje aan tot obscene bewegingen

Ik schrijf dit artikel vanwege mijn recent bezoek aan een muziekevenement/show ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van evenementenorganisatie S.S.Promotions op zaterdag 16 maart 2013 in de Anthony Nesty Sporthal. Ik ben na jaren wederom naar een dergelijke activiteit geweest, mede vanwege mijn gevoel voor muziek. Dit artikel is geen recensie van de show, maar enkele gebeurtenissen op deze show hebben mij geprikkeld om mijn mening omtrent deze zaken aan te halen, en naar mijn bescheiden mening, hoop ik niet de enige te zijn die deze mening deelt.

De showorganisatie staat in de samenleving bekend als een betrouwbare organisator en heeft eveneens een goede reputatie. Trouwens, het 20-jarig bestaan van deze organisatie zegt al veel. Ik moet hierbij direct aanhalen dat dit evenement compleet uitverkocht was. Op de show zag ik mensen van verschillende leeftijden, dus ook heel veel kinderen. Iets waaraan ik mij enorm gestoord heb is het volgende. Een van de optredende formaties was o.a. de muziekformatie Sabroso, heel geliefd in zowel Nederland als Suriname. Ik was onder de indruk van hun muziekstijl. De manager/bandleider/zanger van deze formatie had ook een zeer goede interactie met het publiek, en als onderdeel van de show organiseerde hij een 'Draaien met de heupen'-competitie. Op zich vond ik dat geen probleem. Wat mij enorm teleurgesteld heeft, is het feit dat er een minderjarig kind (±8 jaar) op het podium verscheen (hoogstwaarschijnlijk door de ouders gestuurd), en de zanger liet het toe dat dit kind meedeed aan de competitie, terwijl hij het publiek flink aan het opzwepen was. Aan deze competitie deden ook nog vier volwassenen mee. Na de competitie werd het publiek in de gelegenheid gesteld een winnaar uit te kiezen en tot mijn grote verbazing en teleurstelling koos het publiek voor het kind. Naar hun mening was zij de beste 'draaier met de heupen'. Zij mocht weglopen met de nieuwste cd van deze formatie.

Vanwege mijn functie in de maatschappij, en het van nabij meemaken van allerlei medische, sociale en maatschappelijke conflicten, voel ik mij verplicht om mijn mening te geven over dit voorval. Velen zullen niet verder hebben nagedacht over het feit dat zoiets zich heeft voorgedaan. Ik ondersteun hierbij de mening van de kinderpsycholoog Lilian Ferrier, die onlangs ook haar mening gaf omtrent het belang van goede bescherming van uw kind, met name bij publieke competities, of optredens.

Ten eerste vind ik het niet gepast en moreel niet correct dat de zanger het toelaat dat een minderjarig kind meedoet aan een dergelijke competitie. Waar blijft de verantwoordelijkheid van de zanger als entertainer? Heeft hij geen beschermende taak? Of is hij zo enthousiast dat hij zijn verantwoordelijkheden als volwassene vergeet? Weet hij met welk publiek hij te maken heeft, m.n. houdt hij er rekening mee dat er tussen het publiek geen pedofielen rondhangen? Ik adviseer alle entertainers dat ze rekening moeten houden met hun rol als voorbeeldfiguur. Uw gedrag kan anderen beïnvloeden, waarna er allerlei acties uitgelokt kunnen worden.

De ouders van dit kind hebben toegekeken en toegelaten dat hun minderjarig kind op een podium voor een publiek van ongeveer 4.500 mensen ordinaire draaibewegingen heeft gemaakt, op aanvuren van de manager ook nog 'naar beneden en naar boven'. Is dit de huidige en moderne opvoedingsstijl? Gaat u op zo een manier uw kind kunnen beschermen? Waar blijven uw verantwoordelijkheden als ouder/opvoeder/verzorger? Of bent u juist trots dat uw minderjarig kind voor de ogen van velen seksueel getinte bewegingen met haar lichaam maakte? Foei toch. Om een show te organiseren, dient de organisator aan bepaalde voorwaarden te voldoen. De politie is de instantie die daarop toezicht dient te houden. Onlangs werd een show van een lokale zanger stopgezet door de politie vanwege liederlijke taal die deze zanger tijdens zijn optreden hanteerde.

Waar was de politie toen de zanger dit minderjarig kind de toestemming gaf mee te doen aan deze competitie? Op de politie doe ik een beroep om strenger erop toe te zien dat de vergunningsvoorwaarden nageleefd worden, waardoor zij ook een positieve invloed kunnen hebben op de morele waarden en normen. Wij onderschatten het probleem van seksueel misbruik van kinderen wereldwijd. De gevolgen voor dat wezen zijn zeer funest voor de toekomst. Lage eigenwaarde, weinig zelfrespect, onderdrukking van eigen emoties, afkeer van seksualiteit, depressiviteit, eenzaamheid, posttraumatische stoornissen zijn enkele voorbeelden van de gevolgen.

Wat moeten wij eraan doen om deze zaken te minimaliseren? Het begint thuis. Elke ouder/verzorger moet er goed over nadenken wat zij willen met de toekomst van hun kind. In principe geldt dat U als ouder uw kind een basis beschaving dient bij te brengen, tot het kind zelfstandig in staat is belangrijke beslissingen te gaan nemen. U bent verantwoordelijk voor het LEVEN van uw kind. Aan de showorganisator geef ik het volgende mee: “U hebt in de 20 jaren een bepaalde reputatie opgebouwd. Wilt U in de toekomst erop letten dat U dergelijke handelingen/zaken niet toelaat op uw show, want dit kan verregaande consequenties hebben. Ook de wijze waarop zangers/entertainers zich kleden (o.a. de opschriften op T-shirts) kan een belangrijke invloed hebben op hun fans, immers, zij zijn voorbeeldfiguren/idolen voor hun fans. U hebt toch ook het Surinaams kind lief?

A.N.Ramadhin (arts)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

18-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics