Nickerie.Net, dinsdag 02 april 2013


'Elke dag weer het goede nastreven is Holi-feest'

27 Mar, 00:04

Description: 790d34bb50c0f0d7e74c0830b7a8a8df.jpg
Het optreden van een chawtalgroep na de holika-verbranding bij de mandir te Blauwgrond. (Foto: Edward Troon)

Geheel volgens de traditie is bij volle maan, een dag voor het Phagwafeest, het slechte (de holika) verbrand. Hiermee is het kwade vernietigd. De holikaverbranding, die met rituelen gepaard gaat, vond plaats in het gehele land. Veertig dagen geleden is een boom geplant, die het goede moet symboliseren. Na de verbranding waren er culturele optredens. In de ochtend wordt de as gestrooid, na gebeden van een pandiet. Daarna begint het Holifeest, waarmee het goede wordt gesymboliseerd.

"Wij hebben het kwade verdreven en behouden het goede. Daarna hebben wij de bezoekers van de mandir te Blauwgrond aangenaam bezig gehouden. Deze activiteit is georganiseerd door de jongeren", zegt Soedesh Manorath, voorzitter van de Sri Sanatan Dharm Paramaribo-noord, aan Starnieuws. Om half negen is de as afgekoeld, dan zullen we deze strooien. De hele dag door wordt er feest gevierd, waarbij chawtal-groepen optreden.

Het goede toepassen
Shenita Mathoera zegt dat zij vanaf kleinsaf van haar ouders heeft meegekregen om positieve gedachten te koesteren. "Ik laat negativiteit achter me en verwelkom elke dag weer de positieve gedachten. Hier is vergeven een deel van. Het is moeilijk maar ik probeer het elke dag. Als ik gekwetst ben, vergeef ik omdat ik met een goed gevoel verder moet. Dat is belangrijk voor mijn eigen geest en lichaam. Het kwade moet eruit en dat is voor mij ook het symbool van het Holi-feest", legt Shenita uit.

Mavish Parsadi vindt het bijzonder dat zelfs mensen die je niet kent, naar je toekomen en poeder op je gooien en zeggen 'subh Holi'. "Kijk maar hier bij de mandir. Alle bevolkingsgroepen zijn hier vertegenwoordigd. En dat vind ik zo mooi. We hebben eenheid in verscheidenheid", stelt Mavish. "Al ken je elkaar niet maar je viert samen feest". Mavish zegt dat hij in zijn dagelijks leven de Holi-gedachte toepast. "Je leert eerst lopen. Je moet met de kleine dingen beginnen om het groot toe te passen. Ik waardeer en geniet van de kleine dingen, want dat is een prikkel voor mij om door te gaan", zegt Mavish.

Edward Troon


Holifeest om menselijke interactie te verbeteren

26 Mar, 20:00

Description: 203bad1e840be8bd30c66fd685a7b31e.jpgHet Holifeest zal altijd hetzelfde blijven, maar wij kunnen de boodschap die in dit verhaal is ingebed, gebruiken om de menselijke interactie te verbeteren, relaties tussen individuen op- of uit te bouwen. We kunnen het gebruiken om ons alledaags functioneren, maar ook de initiatieven die wij ondernemen om een beter Suriname te realiseren voor allen die hier wonen en werken gestalte te geven. Zo luidt de Holi-boodschap van minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken aan de vooravond van het nationaal feest.

Vanavond wordt op verschillende plaatsen de Holika verbrand als teken dat het goede het wint van het kwade. Meer dan een miljard Hindoes vieren morgen het Holifeest. Voor minister Moestadja is Holi een van de religieuze feestdagen, “die onze eenheid in diversiteit benadrukken en een moment bieden om te reflecteren naar de zin van het leven.” De bewindsman maakt ook de relatie met Goede Vrijdag en Pasen, op vrijdag en zondag. De boodschap van zowel het Holi- als Paasfeest is de overwinning van het goede op het kwade.

Hoop en kracht putten
In de symboliek is ook verankerd de zege van voorspoed op armoede, van innovatie en modernisering op traditionalisme en daarmee van groei op stagnatie. “Wij kunnen nimmer een keuze maken voor onderontwikkeling, omdat wij onze potenties kennen en weten welke menselijke en natuurlijke hulpbronnen wij ter beschikking hebben om de groei van onze economie en daarmee de welvaart te verwezenlijken.”

Moestadja roept een ieder op om hoop en kracht te putten uit het Holifeest, “om telkens naar het hogere en het betere te streven en met voortvarendheid te werken aan de verheffing van land en volk.” De wens van de bewindsman voor deze nationale gedenkdag luidt: Moge de Holiviering ons inspireren tot rust, vrede, harmonie, orde, discipline, eerlijkheid, saamhorigheid en broederliefde, welke de basisingrediënten zijn van ontwikkeling en vooruitgang.

 

 

 


VHP: Holi-feest hoogtijdag binnen Hindoeïsme

26 Mar, 19:00

Description: e67bc5c2b9c67d6dde0a1a8c300f9f97.jpg(Aangeboden)

Het Holi- of Phagwafeest is van oudsher één van de hoogtijdagen binnen het Hindoeïsme, dat altijd zeer uitgebreid is gevierd door de belijders van het Hindoe-geloof. Dit feest is in principe een nieuwjaarsfeest. Het Holi wordt ingeluid met het planten van de Holika.

Holi is de laatste decennia uitgegroeid tot een internationaal gebeuren, dat door Hindoes en ook niet-Hindoes overal ter wereld wordt gevierd. Beleidsmakers in verschillende landen, ook in Suriname, hebben de dag van Holi gelijkgesteld aan een nationale feestdag.
De verschillende kleuren vloeistof, poeder, pasta, en dergelijke, waarmee men elkaar kleurt, doen ons denken aan de verschillende etniciteiten, die tezamen de fraaie bloementuin vormen in Suriname.

Triomf
De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) benadrukt dat het Holi-feest niet alleen de symboliek is van eenheid, gelijkheid, maar ook die is van overwinning. Het feest is een triomf van het goede op het kwade, van tegenspoed naar voorspoed, van verdriet naar vreugde. Holi verbroedert.
De VHP doet een beroep op de samenleving om het Holifeest aan te grijpen, om alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen achterwege te laten en te zoeken naar die overeenkomsten die ons nader tot elkaar brengen, om zo te groeien naar een echte natie, naar nation building.

Holi is een feest bij uitstek met het gelijkheidsbeginsel dat ons naar één natie voert, een feest waarbij scheidingsmuren van ras, geloof, politieke kleur en sociale klasse uit elkaar vallen. Het is jammer dat slechts op bepaalde hoogtijdagen de nadruk wordt gelegd op deze gedachte van de eenheid. Laten we als mens kritisch naar onszelf kijken. Laten we het kwaad in ons zelf zoeken. Laten we de tekortkomingen,de zes innerlijke vijanden zoals haat, agressiviteit, jaloezie, hoogmoed, hebzucht en gehechtheid aan het materiële uit ons ziel verbannen. Laten we de Holika in onszelf verbranden, anders vervallen wij steeds in de neerwaartse spiraal van egoïsme en moreel-ethisch verval. Wil je de wereld veranderen, begin dan bij jezelf. Elke burger dient zijn of haar bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het eigen leven en die van zijn mede burgers.
De Vooruit strevende Hervormings- Partij wenst de gehele natie maar in het bijzonder de Hindoe-gemeenschap voorspoed, geluk, welvaart en welzijn toe.


Shubh holi!
Het VHP-bestuur

 

DOE roept op tot bezinning met Phagwa

26 Mar, 02:30

Description: 889e90a9778e2d7d2fa183b68eaa1203.jpgHolika-verbranding (archieffoto)

(Aangeboden)

De politieke partij DOE wil de gehele Surinaamse bevolking oproepen tot bezinning rond de herdenking van het Phagwa-feest. Dit feest is met de komst van de eerste Indiërs, als immigranten naar Suriname meegebracht en heeft als doel, te benadrukken dat het goede altijd zal overwinnen van het kwade. In 1874 werd dit feest nog in klein verband gevierd, maar groeide in de loop van tientallen jaren langzaam uit tot een feest dat in bredere lagen van het volk werd geaccepteerd.Toch zou het tot 16 maart 1970 duren, voordat op voordracht van de heer F.R. Karsowidjojo, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Phagwa tot een nationale feestdag werd verheven.

Met het verheffen van Phagwa tot een nationale feestdag is invulling gegeven aan een versnelde integratie van verschillende cultuuruitingen in Suriname. We merken dat vanaf deze datum steeds meer Surinamers een bijdrage leveren om dit idee van integratie vorm te geven. Hierdoor leveren Surinamers een bijdrage om een fenomeen waardoor ons land wereldwijd bekendheid geniet, “Onze culturele diversiteit”, zichtbaar te maken.

De kern
De bezinning waartoe DOE oproept houdt vooral verband met het doel van dit feest; de overwinning van goed op kwaad. Dat is waar wij als samenleving hard aan moeten werken. De culturele integratie is op gang gekomen, maar de kern is niet verwezenlijkt en dat legt ons als volk, volgens DOE, de verplichting van bezinning op. DOE wil benadrukken, dat de inzet van iedere Surinamer nodig is om het goede zichtbaar te maken en het kwade terug te dringen. Deze inzet is zowel op individueel als collectief gebied een absolute vereiste. Wij worden namelijk naast de culturele diversiteit, ook door de wereld opgeroepen om daden te stellen als het gaat om bestrijding van het kwaad.

Corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek, grondroof, criminaliteit, moreel verval en verloedering zijn allemaal uitingen van het kwaad, die de overhand dreigen te nemen in ons land. We moeten anno 2013 de overstap maken van de symbolische verbranding van de personificatie van het kwaad -'heks Holika'- die aan de vooravond van de viering van Phagwa wordt verbrand, naar daadwerkelijke uitbanning van het kwaad uit onze gemeenschap. Dan zal de culturele diversiteit meer glans krijgen. Dan zal door inzet van allen het goede in de mens het winnen van het kwaad en zullen wij in staat zijn de kwaliteit van het leven van iedere Surinamer voor lange termijn durven waarborgen.

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang / NSS / DBS

25-03-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics