Nickerie.Net, dinsdag 02 april 2013


Droog- en verwerkingsbedrijf Nickerie wordt gerehabiliteerd

Nickerie - De faciliteit om padie te drogen van Stichting Agrarische Kernbedrijven Nickerie (SAKN) wordt gerehabiliteerd. De gebouwen zijn verwaarloosd. De droog-installatie, ooit opgezet door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij voor de Europolder, wordt al enige tijd niet gebruikt.

Er zijn machines ingezet om alvast met de schoonmaak te beginnen. Het is niet uitgesloten dat Chinese investeerders het beheer zullen overnemen. Allereerst wordt het terrein van SAKN ontdaan van wied, waardoor er een beter beeld is van de staat waarin de opstallen zich bevinden.

Door de droog- en opslagfaciliteiten zouden boeren betere prijzen konden afdwingen van de opkopers. Nu zijn de landbouwers gedwongen om zo snel mogelijk hun product te verkopen.

Volgens critici zal de droogfaciliteit per saldo de boeren niets opleveren omdat de opbrengst door de hogere verkoopprijs die ze zouden kunnen krijgen door verkoop van gedroogde padie, teniet zou worden gedaan door de gemaakte kosten voor het drogen. Het inzetten van of het uitbesteden aan Chinezen is onderdeel van het beleid van de NDP regering, echter staan de Chinezen om berucht dat de opbrengsten van hun investeringen voor het grootste deel terugvloeien naar China of elders in de wereld.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Network

02-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics