Nickerie.Net, vrijdag 05 april 2013


Look who's talking: Doekhie pleit voor betere bescherming Bigi Pan gebied

Nickerie - Veel Nickerianen hebben verbaasd gereageerd over de uitlatingen van NDP assembleelid Rashied Doekhie over betere bescherming van het Bigi Pan-gebied. Op het eerste oog lijkt er niks mis mee, echter blijkt dat de zelfde Doekhie in de praktijk een van de grootste wetovertreders is in het Bigi-Pan gebied. Hij heeft een eigen gebouw in het gebied en neemt regelmatig NDP toppers, waaronder zijn 'baas' uit Paramaribo mee naar zijn verblijf. Vlees van Rode Ibis en andere beschermde vogelsoorten maakt een vaste onderdeel uit van het menu. Het is daarom zeer de vraag, als Doekhie pleit voor betere bescherming, is hij dan bereid bij zichzelf te beginnen?

Dat assembleelid Rashied Doekhie (Mega Combinatie/NDP) vindt dat mensen stemming maken door te stellen dat hij belang heeft bij projecten die een ander beheersvorm zullen krijgen, komt mede door het gedrag van Doekhie zelf. Zijn alledaagse praatjes doen lijken aslof hij egenaar is van het South Drain en het Bigi Pan gebied. Alles wat daar gebeurt - wil hij een dikke vinger in de pap. Alle vergunningsaanvragen voor activiteiten in deze gebieden wil hij eerst zelf screenen, uit angst voor concurrentie. Commissariaatmedewerkers zijn de bemoeizucht van Doekhie meer dan beu. 

Vissers die er niet gelukkig mee zijn dat Bigi Pan een stichting wordt, hebben hiertegen geprotesteerd bij waarnemend districtscommissaris van Nickerie, Harold Sijlbing. De toezegging van Doekhie dat de vissers ook zeggenschap zullen krijgen in de nieuwe beheersstructuur, wordt met een korreltje zout genomen. Nu gaat het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer over het gebied. In de pan is de jachtopzienerpost, van de dienst s Lands Bosbeheer vorig jaar november weer in gebruik genomen. Het invoeren van de beheerstructuur wordt door velen gezien als verdere ontmanteling van het ministerie van ROGB.

Het komt nog te vaak voor dat er op Rode Ibissen en andere beschermde vogels wordt geschoten. Veel mensen verdienen ook hun brood door vis te vangen in de pan. Het brakwater is een kraamkamer voor vissen en garnalen. Er moet duurzaam gebruik worden gemaakt van het natuurbeheersgebied. Met de vissers en andere betrokkenen wordt op 9 april verder gesproken over de nieuwe opzet.

Het beste voor het Bigi Pan gebied is om het hele gebied tot een natuurreservaat te verklaren en alle vergunningen voor vissers vanuit een goed gecontroleerde uitzonderingsclausule te verlenen. Als natuurreservaat zou het Bigi Pan gebied ook op externe fondsen kunnen rekenen en hierdoor kan het natuurbeheer naar het niveau van internationale standaarden getild worden.  

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden /

05-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics