Nickerie.Net, vrijdag 12 april 2013


Politie-inspecteur Benschop presenteert statistieken 1ste kwartaal 2013

Nickerie- De politiecommandant van het gewest Nickerie, hoofdinspecteur Stanley Benschop heeft woensdagmorgen de statistieken gepresenteerd van het eerste kwartaal in zijn gewest. Aan boetes is in de afgelopen drie maanden in totaal SRD 155.790 gend en 14.500 Amerikaanse dollar. Dat wordt een totaal bedrag van SRD 252.944. In de afgelopen drie maanden is een record aantal van honderd rijbewijzen ingevorderd.

Foto: Politiecommandant van het gewest Nickerie, Stanley Benschop

Van dit aantal documenten zijn achttien ingevorderd wegens rijden boven de vastgestelde maximum snelheid, 60 zijn ingevorderd ter zake rijden onder invloed van alcohol en 22 ter zake zwaar lichamelijk letsel door schuld. De gepleegde strafbare feiten in de afgelopen drie maanden (9 januari tot en met maart) bedroegen in totaal 548 zaken, waarvan aangifte werd gedaan. Tweehonderd daarvan zijn diefstallen en gekwalificeerde diefstallen, 37 inbraken, waarvan het hoogste aantal in het ressort Nieuw Nickerie werd gepleegd, 98 personen zijn in verzekering gesteld, drie hiervan zijn vrouwen.

Verder zijn 151 dossiers opgemaakt en verzonden naar het Openbaar Ministerie. Honderd van de opgemaakte dossiers zijn strafdossiers, terwijl de overige 51 aanrijdingsdossiers zijn. Benschop zegt tevreden te zijn met de gepresenteerde cijfers, omdat dit er op wijst dat de politie in zijn gewest zich goed heeft ingezet.

Volgens Benschop is het te verwachten dat er in de komende tijden minder boetes gend zullen worden. Dit ligt volgens hem aan het feit dat de mensen hun rijgedrag aanzienlijk zijn gaan verbeteren. De mensen voelen het volgens de gpc ook in hun portemonnee en niemand wil elke keer een boete van SRD 150 zomaar betalen.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

12-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics