Nickerie.Net, donderdag 18 april 2013


Suriname daalt op Tourism Competiveness Index

PARAMARIBO - Alle mooie verhalen over de enorme potentie van de Surinaamse toerismesector ten spijt, is ons land licht gedaald op de Tourism Competiveness Index van het World Economic Forum. In het ‘Travel & Tourism Competitiveness Report 2013’, dat vorige maand is uitgekomen, neemt Suriname van de 140 onderzochte landen plaats 100 in als een scala aan indicatoren in beschouwing worden genomen. In het verslagjaar 2011 waren er geen gegevens beschikbaar over Suriname, maar in 2009 nam ons land nog plek 99 in. Het wereldrapport heeft een diepgaande evaluatie van het concurrentievermogen in diverse subsectoren van het toerisme gemaakt en heeft daarbij veertien pijlers in ogenschouw genomen.

Vooral op het gebied van beleid en regelgeving is het bar slecht gesteld, aangezien Suriname op drie landen na het slechtst scoort op de lijst. Suriname staat bij deze eerste pijler op plek 136, omdat het land erg matig wordt beoordeeld op onder meer prevalentie van buitenlands eigendom (plaats 102), het waarborgen van eigendomsrechten (106), de transparantie van het overheidsbeleid (117) en het vraagstuk van visumplicht (117).

Over visumplicht wordt een variabele gehanteerd, die is gebaseerd op de visumeisen van alle VN-landen waarmee een bezoeker geconfronteerd wordt. De score verwijst naar het percentage van de VN-landen waarvan de onderdanen een visum nodig hebben om het land binnen te komen. Bij het samenstellen van de gegevens, wordt van elk land gekeken of er geen visum vereist is, de mogelijkheid wordt geboden om een visum te krijgen bij aankomst, elektronische visa worden verschaft en een visum wordt vereist voor vertrek.

Als voorts bepaalde indicatoren van de eerste pijler nader worden bezien, scoort Suriname van alle landen zelfs het slechtst als naar het aantal dagen om een bedrijf te starten wordt gekeken, terwijl ook de kosten voor het opstarten van een bedrijf tot de hoogste van de wereld (plek 134) behoren als het percentage Bruto Binnenlands Product per capita van de bevolking in acht wordt genomen.

Wat de eerste pijler betreft, wordt Suriname gewaardeerd met plaats 43 als de openheid van bilaterale Air Service Agreements in beschouwing wordt genomen en plaats 32 als de committering naar de General Agreement on Trade in Services (GATS) in ogenschouw wordt genomen. Het wereldrapport heeft overigens ook pijlers als duurzaamheid van het milieu, veiligheid en beveiliging, gezondheid en hygiëne en infrastructuur diepgaand geanalyseerd. Volgens het rapport gingen in 2011 ruim 220.500 internationale toeristen naar Suriname en verdiende ons land aan hen US$ 61 miljoen.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

18-04-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics