Nickerie.Net, donderdag 16 mei 2013


De gouddeal, verheerlijking en brainwash

De gouddeal met Iamgold werd op 13 april na heftige debatten in het parlement goedgekeurd. Om de gouddeal goedgekeurd te krijgen moest President Desi Bouterse in hoogst eigen persoon langskomen in het door hem zelf tot 'poppenkast' uitgemaakte parlement. De coalitiepoppen moesten over de streep getrokken worden door Bouterse.

Tijdens de behandeling van de gouddeal waren vele coalitieleden ook niet eens met de gouddeal, en het was evident dat de gouddeal niet goedgekeurd zou worden. Toen kreeg Ricardo Pankaeen telefoontje, kennelijk van Bouterse, om een schorsing te vragen. Te midden van de speech van R. Parmessar vroeg R.Panka om een schorsing. Die werd ook gehonoreerd door voorzitter Jenny Simons.

De vele coalitieleden die eerder de mond vol van hadden dat die gouddeal niet goed was, zijn 180 graden gedraaid in hun meningbij de aankomst van Bouterse in het parlement. Kennelijk hadden ze een uitbrander gekregen van Bouterse. Na die vermoedelijke reprimande van Bouterse, was alles  ja en amen. Hierna werd de gouddeal goedgekeurd.

Ik betwijfel het ten zeerste dat president Bouterse de goudovereenkomst heeft bestudeerd. Het zijn de pseudo-deskundigen die de president hebben ingefluisterd dat de goudovereenkomst perfect is. Kunt u zich nog herinneren dat de president Bouterse een document had getekend zonder te lezen? Het ging om de schadeclaim van bijkans 4 miljoen Euro, welke ingediend was door Ballast-Nedam. Deze zaak is breed uitgemeten in de media.

Daags na de goedkeuring van de gouddeal, begon de verheerlijking van de gouddeal onder aanvoering van minister Jim Hok. Hij spaart moeite noch tijd om de gouddeal te bejubelen, terwijl volgens deskundigen deze gouddeal niet beter is dan de concept-deal van de vorige regering.

Parmessar en minister Jim Hok schieten woorden te kort om de gouddeal te verheerlijken. Dat is hypocrisie ten top. Ik wil u in herinnering brengen wat Jim Hok bij de viering van 33 jaar PALUop 12 maart 2010 allemaal te vertellen had. U mag als lezer zelf een oordeel geven m.b.t. de gouddeal die nu gesloten is met Iamgold en wat Jim Hok in 2010 aan het volk had beloofd.

12 maart 2010. Ik citeer Jim Hok:

In zijn huidige vorm is de overeenkomst met Newmont voor de goudreserves in Oost Suriname niet in ons belang. Waarom zou je als Surinaamse regering, in een samenwerking met een buitenlands bedrijf, minder dan 51% van de aandelen willen hebben?

Maar als je bovendien de volle 100% in handen kunt hebben, waarom zou je dan genoegen willen nemen met 20%, zoals men dat nu denkt te doen. Kennelijk maakt de Nieuw Frontregering wel een bewuste keus, maar het is een keus waarbij men duidelijk niet bezig is om het Surinaamse belang te dienen, maar dat van dat buitenlands bedrijf, aldus Jim Hok.

Verder zei hij dat de overeenkomst die men met Newmont wilde sluiten over de goudreserves in Oost Suriname, de regering òf mateloos incompetent was, òf dat het NF moedwillig onzenatuurlijke hulpbronnen in buitenlandse handen wilde brengen.

Hij vond dat het Surinaamse volksbelang niet veilig was in handen van het Nieuw Front en kennelijk ook nooit is geweest.Het hele betoog van Jim Hok kunt lezen op: http://palu-suriname.org

De vraag is: hoeveel aandelen heeft Jim Hok c.q. de regering in de wacht gesleept. Voor 5% meer participatie in de goudmijn moet de huidige regering bijkans US$ 400 miljoen neertellen. Doet ze dat niet dan heeft ze geen enkele zeggenschap.

Dus de beloftes van Jim Hok zijn enkel woorden zonder daden gebleven.In feite moet hij zijn zure braaksel inslikken. De vorige regeringhad al een overeenkomst van 20%. Er moest toen US$ 100 miljoen geïnvesteerd worden in de goudmijn in het Meriangebied.

Op een laatst gehouden bijeenkomst van de PALU-jongeren hebben de DNA leden Henk Ramnandanlal, OesmanWangsabesari en Rabin Parmessar de jongeren voorgehouden hoe perfect de gouddeal is met Iamgold.

Henk Ramnandanlal die de overeenkomst in een historisch perspectief plaatste en daarmee aangaf dat het actief participeren in de goudsector een logische stap is in het proces om te komen tot een 100% eigen Surinaams goudbedrijf.

Het is toch een grote onzin van Henk Ramnandanlal, als hij zegt dat het een logische stap is om te komen tot een 100% eigen Surinaams goudbedrijf als je actief participeert in de goudsector. Van waar deze logica van hem? Dit is een misleiding op het hoogste niveau.Hij heeft zijn gehoor niet verteld vanwaar hij de bijkans US dollar 400 miljoen moet halen om te kunnen participeren.

De heren Henk Ramnandanlal, OesmanWangsabesari en RabinParmessar zijn gestart met hun eigen “brainwash-programma”. Met de bijeenkomsten over de gouddeal proberen zij de samenleving te indoctrineren. Als de gouddeal werkelijk zo goed is, waarom zoveel propaganda? Er is een gezegde: een goede wijn behoeft geen krans.

Ook via Info Act, het brainwash-programma van de overheid,onder leiding van Cliff Limburg, de Goebels van Bouterse, wordt het volk een oor aangenaaid over de gouddeal met Iamgold. De samenleving wordt letterlijk en figuurlijk gehersenspoeld via het brainwash-programma Info-Act. Het geld van de belastingbetaler wordt onnodig verspild.

Pseudo-deskundigen komen aan het woord in het brainwash-programma Info-Act, om de samenleving een hersenspoeling te geven. Het nieuws over de gouddeal wordt door deze lieden uitvergroot.Daarom komt de verheerlijking van de gouddeal velen de strot uit.

Het volk wordt gewoon misleid door deze grappenmakers. Maar gelukkig weet de samenleving dat de gouddeal aan alle kanten rammelt.

Naipal.A.I

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

15-5-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics