Nickerie.Net, maandag 27 mei 2013


'Bigi Pangebied blijft staatseigendom'

15/05/2013

NIEUW-NICKERIE - Het Bigi Pan gebied blijft staatseigendom. De eindverantwoordelijkheid voor het gebied blijft in handen van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh. Hij zal in het beheer van de plek worden ondersteund door de politie, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, touroperators en vissers.

De uitgestrekte Bigi Pan. De uitgestrekte Bigi Pan.

Parlementariėr Rashied Doekhie vertelt in gesprek met de Ware Tijd dat de stakeholders worden ingebracht "alleen om de plaats te kunnen reguleren, zodat wij weten hoeveel mensen dagelijks het gebied betreden".

Parlementariėr Lekhram Soerdjan (NF/VHP) heeft in een brief aan president Desi Bouterse gevraagd naar de status van het Bigi Pangebied. En wil duidelijkheid over het gerenoveerd pand op de hoek Landing- en Bharosstraat te Nieuw-Nickerie. Volgens hem is er niet degelijk gecommuniceerd met de plaatselijke gemeenschap.

Doekhie begrijpt de kritiek van Soerdjan niet."Niemand is van plan Bigi Pan aan te vragen", benadrukt Doekhie. Het gebouw dat Soerdjan aanhaalt is een pand waar dertien jaren terug veel geld in is gestoken voor renovatie, en daarna nooit is gebruikt. "En nu dat wij het gebouw weer hebben gerenoveerd en willen bestemmen ten behoeve van de gemeenschap, dan wil Soerdjan meer weten".


Reacties:

Jerry Karijosemito: · Parlementarier Lekhram Soerdjan, ter uwer informatie is de status van het BigiPan gebied alsvolgt te verklaren:Het BigiPan Bijzonder Beheersgebied is op grond van een decreet....Uitgifte Domeingrond en ter beschikking gesteld van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.Het beheer is in handen geplaatst van de Dienst s'Lands Bosbeheer(LBB)met het oogmerk, deze op een verantwoorde manier te gebruiken.Ik heb nergens kunnen lezen hoe en wanneer het staatseigendom is geworden en in tegenstelling tot wat er momenteel beweerd word, is dit gebied uitgeroepen tot een natuur beschermd gebied.Begrijpelijk dat Doekhie uw kritiek niet zal begrijpen, vanwege zijn schrale denkpatronen en vooruitzichten.Bigipan blijft staatseigendom, dit is meer een opmerking dat neigt tot occupatie, socialisme en communisme, dezelfde trend wordt voortgezet door of van het uitroepen van gebieden tot staatseigendom vanaf de 80er jaren.

Mensoroy: Dankzij de brief van Soerdjan is Doekhie wakker geworden. Nu komt hij met een verhaal dat er nog een omrastering gebouwd moet worden , alhoewel de renovatie van het gebouw al een maand geleden is afgerond. Toch kan het niet door de beugel hoe het komt dat de renovatie zoveel heeft gekost (SRD 800.000,-). De taxatie waarde van het terrein met alle opstallen is ver beneden de kosten die de overheid heeft uitgegeven aan de renovatie. Het volk slaapt niet.

K.Rellum: Goed geregeld! En nu de controle en handhaving met verscherpte sancties

R. Morrison: Een toeeigeningsplan van Bigi Pan van Doekhie is door Soerdjan verijdeld. Mijn compliment.De dc van Nickerie is een poppenkas van Doekhie. De DC mag geen stukken zonder toestemming van Doekhie tekenen. Hierdoor moeten ook eenvoudige stukken lang wachten op behandeling. Derhalve is Doekhie de DC van Nickerie. Dus de Bigi Pan is straks van Doekhie.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /dWT

11-05-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics