Nickerie.Net, maandag 27 mei 2013


Geestelijke armoede leidt tot bekrompenheid

Thursday 16 May
De afgelopen dagen heb ik enkele politieke artikelen geschreven voor de nationale pers. Een artikel over de NPS; een artikel over de Volksalliantie en een artikel over de goede relatie met Nederland. Op facebook hebben enkelen hun reacties gegeven. Ik vind het heel prima dat mensen ook hun visie geven. Zolang men binnen de normen van de beschaving blijft, is er geen vuiltje aan de lucht. Er is een meneer (lees Clifton Limburg, perswoordvoerder van de president, red.) in Suriname die denkt dat hij via de staatsmedia alles mag zeggen en hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. Deze meneer is zeer onbeschaafd en hij heeft het gevoel heeft dat niemand hem wat kan doen, omdat hij dichtbij de hoogste man van het land zit. Hij bespreekt iedereen in zijn middagpraatjes. Onlangs is hij te keer gegaan tegen de schrijver van dit artikel, de geograaf, de ex-districtscommissaris, de heer Hardeo Ramadhin. Ik zal inhoudelijk niet dieper op deze materie ingaan. Als hij over de geestelijke bagage van anderen wil praten, moet hij eerst zelf in de spiegel kijken en een ‘flashback’ maken van zijn onderwijsloopbaan.

Geringe geestelijke bagage

Iemand die slechts de LBGO (de Koendersschool) bezocht heeft, heeft heel wat zaken gemist en zal veel moeite hebben om bepaalde ontwikkelingen te volgen en te begrijpen. In de middeleeuwen dacht men dat de aarde in het midden van het heelal stond en alle andere planeten om de aarde draaide. In de middeleeuwen dacht men dat de aarde stil stond en de zon om de aarde draaide. Een ieder die dit tegensprak, moest op de brandstapel verschijnen. Elke mening, die in strijd was met de kerk, moest gecorrigeerd worden of in de gevangenis belanden. De Poolse sterrenkundige Nicolaus Copernicus zei: “De aarde is niet het middelpunt van het heelal; zij is slechts een van de planeten die rondom de zon wentelen.

De aarde heeft geen uitzonderingspositie in de wereldruimte. Zij is slechts een hemellichaam onder miljoenen andere”. Zijn leer werd voortgezet door de geleerde Galileo Galilei. Hij werd door de kerk verboden om door te gaan met zijn wetenschappelijke theorieën. Uit vrees voor zijn leven moest de geleerde Galilei zijn stellingen terugnemen. Bepaalde figuren proberen uit puur politiek gewin de gemeenschap op te jutten, opzettelijk halve waarheden vertellen. Anno 2013 zijn er figuren die denken dat zij alles kunnen zeggen en ongestraft elke middag hun verhaaltje kunnen vertellen, want zijn parochie vindt hem geweldig. De Nobelprijswinnaar, professor Paulo Freire van Brazilie, heeft in een van zijn werken het volgende gezegd: “De domheid van de een is de macht van de andere”. Zolang mensen hem niet corrigeren, zal hij op dezelfde voet voortgaan en het gevoel hebben dat hij de regering een goede dienst bewijst, maar vaker vergeet hij dat de Surinaamse samenleving heel nuchter zaken bekijkt en men niet meer in de middeleeuwen leeft.

De veranderende wereld

Het is jammer te mogen constateren dat bepaalde figuren zich geestelijk niet bevrijd hebben en blijven vastklampen aan het middeleeuwse denken. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de wereld de afgelopen jaren drastisch veranderd is. Zij kunnen zich niet voorstellen dat mensen die in de jaren 1980 de absolute macht hadden, nu hun macht moeten delen en rekening moet houden met de veranderende wereld. Met overredingskracht, met kennis, met een fatsoenlijke boodschap moet men zijn of haar achterban vergroten. Wij zijn geestelijk arm en daarom hebben wij geen respect voor anderen. Allerlei beschuldigingen worden op radio’s uitgekraaid om beschaafde mensen geestelijk te beschadigen.

Ik hoorde een aantal jaren terug nog mensen (door geestelijke armoede) door Paramaribo schreeuwen: “Bakra basi, now a k’ba”. Velen die hier op de middelbare scholen en universiteit docenten waren, zijn toen naar Nederland vertrokken. De geestelijke verarming zette haar intrede. In de jaren 1993 was het salaris van een docent op de middelbare school gedaald naar het niveau van US$ 30 per maand. In die periode zijn vele leerkrachten, docenten en medici het land uit gevlucht; de ‘brain drain’ nam toe. Door deze emigratie van geleerden zijn wij geestelijker nog armer geworden. Enkele jaren terug hoorde ik nog de bekende uitspraak: “Oom Ro, u slaapt in uw pyjama, Lonny en Somo doen wat zij willen met U”. Nu zegt men niks, omdat beide heren nu lekker daar zitten.

De wereld als leerschool

Via de moderne communicatie kunnen wij alles op de voet volgen. Ik ben zeer trots op Barack Obama. Ik heb intussen drie boeken van deze wereldfiguur gelezen; ik ben blij dat zijn boeken in mijn boekenkast liggen. President Obama heeft onlangs gezegd dat verkrachters in de Verenigde Staten de doodstraf moeten krijgen. Zie daar een gedurfde uitspraak van een wereldleider. Daarover wil men hier niet graag praten. Door geestelijke armoede zullen wij ons gedrag niet kunnen veranderen. Door geestelijke armoede zijn wij niet in staat dit volk te verheffen. Door geestelijke armoede zijn wij niet bereid het diasporabeleid goed van de grond te krijgen. Door gebrek aan geestelijke bagage vervalt men tot persoonlijke aanvallen, omdat men geen argumenten heeft.

Diasporabeleid

De Indiase gemeenschap buiten India (diaspora) heeft India de afgelopen jaren tot een wereldmacht gemaakt. Elke afstammeling van India die buiten India woont, werkt en studeert, kan in aanmerking komen voor een Indiase nationaliteit. Wij hebben ongeveer 380.000 Surinamers die alleen in Nederland wonen. Waarom geven wij hun die mogelijkheid niet om in het bezit te komen van een Surinaamse nationaliteit, terwijl Aziaten bij duizenden in Suriname komen en lopers voor hen worden uitgerold. Door geestelijke armoede zullen wij in de vicieuze cirkel van armoede blijven draaien en anderen de schuld geven van de armoede. Tenslotte wil ik het volgende meegeven als denkstof.

Uit een recent boek over India, welke geschreven is door Brigette Ars, citeer ik enkele zinnen om aan te tonen dat India de wereld heeft ontdekt. Op bladzijde 38 staat o.a.: “Tegenwoordig vertrekken veel Indiërs naar de Verenigde Staten om in de informatietechnologie te werken. Een Indiër in de VS is nu gemiddeld rijker dan een Amerikaan. Er werken al vierduizend (4000) professoren van Indiase afkomst in de Verenigde Staten. In 2000 schatte het tijdschrift Fortune het inkomen dat door de Indiase ondernemers in Silicon Vallley gecreëerd was op 250 miljard Dollar. Veertig procent (40%) van de vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld heeft inmiddels hun werk verplaatst naar India, niet alleen vanwege de lage kosten, maar ook wegens het hoge kennisniveau”.

Tenslotte wil ik die dikke meneer vragen om op een beschaafde manier zijn middagverhaaltjes te vertellen. Houdt U uw parochie goed in de gaten, want op 25 mei 2015 kan een andere politieke wind gaan waaien in Suriname.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net Ingezonden

27-05-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics