Nickerie.Net, dinsdag 28 mei 2013


Opnieuw berisping Suriname vanwege Amnestiewet

Amnesty International heeft in een internationaal rapport dat zij vandaag heeft uitgebracht, Suriname berispt om de in 2012 aangenomen gewijzigde Amnestiewet. In het ‘Amnesty International Report 2013: The state of the world’s human rights’ wordt breedvoerig aangevoerd, dat de doorgevoerde wetswijziging als gevolg heeft gehad dat er een kink is gekomen in het strafproces tegen president Desiré Bouterse en 24 anderen die verdacht worden van betrokkenheid bij de buitengerechtelijke executie van 15 politieke tegenstanders in 1982.

Amnesty International kenschetst de straffeloosheid die is ontstaan nadat het in november 2007 opgestarte strafproces door interventie van het parlement vorig jaar werd opgeschort.  President Bouterse betoogde toen, dat de gereviseerde Amnestiewet ertoe zou bijdragen verzoening in het land te brengen, echter waren er in april en mei 2012 demonstraties tegen het initiatief om immuniteit aan president Bouterse en de andere verdachten te verlenen.

Amnesty International meldt verder, dat er internationale kritiek op de gewijzigde Amnestiewet is geweest van de InterAmerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en dat Nederland tijdens de woelige periode zijn ambassadeur terugriep. Op 11 mei 2012 werd het strafproces wederom verdaagd en daarbij werd gesteld dat voortgang pas kon plaatsvinden als het Constitutioneel Hof de nieuwe Amnestiewet had beoordeeld.

 Vervolgens werd de beslissing op 12 december bekrachtigd door de openbare aanklager, maar de internationale mensenrechten waakhond waarschuwt dat dit kan leiden tot een langdurige vertraging. De Surinaamse Grondwet van 1987 voorziet weliswaar in de oprichting van een Constitutioneel Hof, maar tegen het einde van 2012 was een dergelijk hof nog altijd niet ingesteld.

Amnesty International is er even eens verontrust over dat de jeugdactiviste Sharona Lieuw On, voorzitter van de ‘Jongeren tegen Amnestie’, een ‘kogelbrief’ heeft ontvangen, waarin haar gewaarschuwd werd om haar protesten tegen de Amnestiewet te staken. Ze heeft hierover een klacht bij de politie in gediend, maar ze trok die later in, omdat zij vreesde voor haar veiligheid, aldus Amnesty International.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ De West

27-05-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics