Nickerie.Net, woensdag 29 mei 2013


Santokhi : ‘Men heeft de hele samenleving tot nummers gemaakt’

VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi zegt dat de korpschef van de KPS, Humphrey Tjin Liep Shie, zich professioneel moet opstellen. Hij moet de rapporten van de verschillende internationale organisaties goed bestuderen en de aanbevelingen opvolgen om het veiligheidsgevoel van burgers in Suriname te verbeteren. Dit zegt de parlementariër naar aanleiding van de kritiek van de korpschef als zou Santokhi bezig zijn met stemmingmakerij met betrekking tot het rapport van de UNDP Citizen Security 2012 waarin staat dat een groot deel van de samenleving in Suriname geen aangiftes doet, omdat men geen vertrouwen heeft in het politieapparaat. Tjin Liep Shie weerspreekt de informatie. Volgens hem is het rapport niet meer van toepassing op de huidige situatie van Suriname, is alles eraan gedaan om het veiligheidsgevoel van de gemeenschap te waarborgen en werkt het KPS keihard aan de veiligheid.

Volgens de korpschef zouden statistieken juist uitwijzen dat de criminaliteit minder is geworden. Santokhi: ‘En dat bedoel ik nou. Men heeft de hele samenleving tot nummers gemaakt. Ik heb ook met politiemannen gesproken en zij zeggen dat het de opdracht is van hogerhand om geen criminele statistieken naar buiten te brengen. Waarom wordt die beperking opgelegd? Er moet een vrije toegang van informatie zijn. De samenleving moet wel weten wat er aan de hand is. De leiding van het KPS moet gaan onderzoeken waarom zo een grote groep van de samenleving geen aangiftes doet. Men moet van de samenleving geen nummers maken en met de gevoelens van de gemeenschap spelen’, aldus Santokhi.

De VHP-voorzitter zegt dat de veiligheid van de gemeenschap te allen tijde gewaarborgd moet zijn. Volgens hem moet de korpschef nagaan wat hij moet doen om de veiligheid op te voeren en hoe het KPS de aangiftebereidheid kan opvoeren in de samenleving. ‘Want dit alles is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek. UNDP doet niet aan stemmingmakerij. De korpschef moet zich professioneel opstellen als leider en de aanbevelingen in het rapport opvolgen, want het politieapparaat moet integer worden, moet professioneler worden en moet de samenleving kunnen overtuigen dat ze veilig is’, besluit Santokhi.

Seshma Bissesar

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ DBS

29-05-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics