Nickerie.Net, zondag 02 juni 2013


Gemor in districtsraad Nickerie over financiële afwikkeling plaatsing borstbeeld Jaggernath Lachmon

Lid Parmessar zendt DNA-voorzitter zonder medeweten raad brief in

Er schijnt nog steeds onenigheid te bestaan in de districtsraad van Nickerie over de financiële middelen die uit het Districtsfonds zijn vrijgemaakt voor het betalen van de werkzaamheden die leidden tot het opzetten van het borstbeeld van Jaggernath Lachmon op het Brassaplein, 25 november 2012, tegenover het commissariaat in Nieuw Nickerie. Dat schrijft De West in haar editie van vrijdagavond 31 mei 2013.

Borstbeeld Jaggernath Lachmon voor het commissariaat in district Nickerie (Fotografie: Akhiel Mahabier)Borstbeeld Jaggernath Lachmon voor het commissariaat in district Nickerie (Fotografie: Akhiel Mahabier)

Het lid Rameswar Parmessar is niet tevreden over de wijze waarop deze zaak is afgehandeld en heeft een brief geschreven aan de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Jennifer Geerlings-Simons. In de brief vraagt hij naar onderzoek, omdat hij wil weten waarom het nodig was dat er geld uit het districtsfonds gehaald werd om dit project te financieren terwijl de Verenigde Hervormings Partij (VHP) kenbaar had gemaakt, het bedrag van SRD 35.730 reeds voldaan te hebben.

Het districtsraadslid Edgar van Genderen, die dit in de vergadering van woensdag van de districtsraad naar voren bracht, zegt het niet eens te zijn met de wijze waarop de brief is geschreven nota bene zonder medeweten van de districtsraad.

Volgens Van Genderen is deze kwestie reeds besproken in de raad en was ze helemaal afgehandeld. Van Genderen vindt het frappant dat de districtsraad in de brief genoemd wordt en dat er niet eens een kopie van het schrijven gestuurd is naar die instantie. De ondervoorzitter van de districtsraad Roy Sedoc kon zich vinden in de mededeling van het lid Van Genderen en is zelf ook niet te spreken over de wijze waarop Parmessar gehandeld heeft.

‘De zaak is hier helemaal besproken, er is gestemd en iedereen was eens en er is goedkeuring aan gegeven en nu horen we dat er een brief gestuurd is naar DNA door een lid’, aldus Sedoc. Parmessar geeft aan, dat hij bij de stemming tegen gestemd heeft en omdat hij niet tevreden is over de wijze waarop de zaak behandeld werd en hij wil graag een onderzoek naar wat met het geld gebeurd is.

Parmessar zegt meerdere malen gevraagd te hebben, waarom het nog nodig was geld uit de districtskas te halen terwijl de VHP al had laten weten, het verschuldigde bedrag te hebben voldaan. Het lid Van Genderen was het niet eens met zijn collega en wilde van hem weten of de VHP kwitanties heeft overlegd, waarop vermeld staat dat de politieke partij de kosten voor het borstbeeld betaald heeft. Ook wilde hij weten of dat in de administratie van de CHM, die het project geïnitieerd heeft, te zien is.

Het bedrag van SRD. 35.730 uit de districtskas, is namelijk aan de CHM betaald en dat is ook gebleken uit stukken die zijn overlegd bij de behandeling van deze zaak in de Raad. Parmessar zegt het ook niet eens te zijn, dat de goedkeuring van de districtsraad achteraf gegeven is nadat het geld reeds was uitbetaald. Dit is volgens hem niet de juiste procedure. ‘Er moet eerst goedkeuring gegeven worden en dan kan het geld worden vrijgemaakt en niet omgekeerd’, zegt Parmessar in De West.

June 1, 2013

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Obsession Mag.

01-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics