Nickerie.Net, zondag 02 juni 2013


VHP- boodschap 140 jaar Hindostaanse Immigratie

Op 5 juni is het 140 jaar geleden,  dat de eerste Brits-Indische immigranten voet aan wal zetten in Suriname. Zij kwamen aan met het zeilschip ‘Lalla Rookh’ (letterlijk: roze wang), met aan boord 399 immigranten. Tussen 1873 en 1916 zijn  ongeveer 34.000 Hindostanen naar Suriname gekomen, waarvan ongeveer elf duizend weer terugkeerden naar India. Na afschaffing van de slavernij was er grote behoefte aan arbeidskrachten op de plantages. Het grootste deel van de immigranten kwam als contractarbeider. Daarom wordt deze groep ook wel kantraki’s genoemd. De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Echter zijn velen hier achtergebleven, die in Suriname een nieuw begin zagen.

De Hindostaanse gemeenschap levert voortdurend een grote bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. De VHP is blij dat zij een waardige plaats innemen in onze maatschappij. Ook de nakomelingen van andere bevolkingsgroepen die destijds ook als kontraktarbeiders en als  slaven onder erbarmelijke omstandigheden naar Suriname zijn gehaald, leveren een wezenlijke bijdrage.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij ( VHP) is zeer ingenomen met het feit dat de Hindostaanse immigranten ondanks alle barrière, hun cultuur hebben weten te behouden. Volgens de partij  vormt cultuur de kern van ons sociale bestaan. Zij bepaalt mede onze identiteit, onze ambities en onze relaties met anderen en de wereld.

Verder zegt de VHP dat cultuur ook vorm geeft aan plaats en omgeving waarin we wonen alsmede de levensstijl die we ontwikkelen. Erfgoed, beeldende kunst en voorstellingen met publiek, bioscoop, muziek, publicaties, mode of ontwerp zijn nadrukkelijk aanwezig in het dagelijkse leven.

Als partij zijn wij bijzonder blij dat ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, wij vreedzaam naast en met elkaar leven. Het is ook zeer prijzenswaardig dat de andere bevolkingsgroepen hun cultuur hoog in het vaandel houden.

De VHP plaatst wel de kanttekening, dat normen en waarden tegenwoordig niet in acht worden genomen. We leven in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan, te midden van de hedendaagse invloeden. Normen en waarden behoren ook tot onze cultuur. Derhalve moeten we de achteruitgang van normen en waarden een halt toeroepen.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) wenst de totale samenleving een vreugde volle Herdenking 140 jaar Hindostaanse Immigratie toe.

VHP, 

Voorzitter Chandrikapersad Santokhi

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

01-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics