Nickerie.Net, dinsdag 04 juni 2013


Analyse: Uitleg Centrale Bank roept meer vragen op

In de afgelopen weken is de samenleving Ďgebombardeerdí met uitleg van de Centrale Bank van Suriname over diverse aspecten van de internationale reserves en de goudvoorraad van het land. Op basis van de informatie van de bank en de data die zij ter beschikking stelt, heeft Starnieuws een analyse gemaakt met economische deskundigen. Het resultaat willen wij u niet onthouden.

62b8826a8b8088aac3d87dfe17ea1f4f.jpgGegeven de data van de Centrale Bank van Suriname zijn de internationale reserves van 2010 tot en met 2012 gestegen. Vanaf januari 2013 is er, voor het eerst sinds 2003, een daling te zien. De daling van de internationale reserves zijn in april 2013 ten opzichte van december 2012 afgenomen met 12,7% ofwel US$ 128,2 miljoen. Op de vraag hoe dat komt en mogelijk is, komt er maar geen antwoord van de monetaire autoriteiten.

Een pluspunt voor de Surinaamse samenleving is dat er transparante en toegankelijke data beschikbaar is en ze enkele snelle analyses kunnen maken, zonder diepgaand in de materie te gaan. Ondanks de data die de Centrale Bank beschikbaar stelt, blijven er vragen openstaan.

Wat is er met het goud gebeurd?

Zo is het goud in zowel volume als prijs gedaald sinds december 2012 (zie tabel daling goudprijs en goudvolume). De goudprijs die buiten de invloedssfeer van de Centrale bank ligt is afgenomen met 11,5%. Tegelijkertijd vermindert de goudvolume met 10,8% ofwel 8.000 troy ounce, wat een bewuste keuze van de Centrale bank is. De totale waarde van goud in de internationale reserves van Suriname is sinds december 2012 afgenomen met ruim 21%. De vraag die opkomt is wat er met dat goud is gebeurd.

De Centrale Bank kan goud verkocht of geswapped hebben om fractie goud in de totale reserves terug te dringen als onderdeel van het stabilisatiebeleid (zie tabel fractie goud). Fractie goud in de totale internationale reserve is gedaald, maar staat redelijk stabiel rond de 12,8%. De vragen waarop de samenleving antwoorden wil zijn:

Waar is het geld gebleven?

Verder blijkt volgens de cijfers dat de waarde van de zogenaamde securities als onderdeel van de reserves is gedaald met bijna US$ 163 miljoen ofwel een slordige 38% sinds december 2012. Dit geld zit voor het leeuwendeel als depositoís bij buitenlandse (centrale) banken en het Internationaal Monetair Fonds. Het ziet er niet naar uit dat de securities door een marktbeweging in waarde zijn gedaald. Maar waar is het geld dan gebleven?

Een mogelijkheid is dat de Centrale Bank uit deze pot geput heeft om te interveniŽren op de lokale valutamarkt om de SRD te ondersteunen? Nu zij heeft aangegeven dat zij sinds januari 2013 met US$ 75 heeft geÔntervenieerd op de valutamarkt, hoe lang denkt de Centrale Bank dit vol te houden?

Wat is er aan de hand?

En wat als de goudprijs nog een poosje laag blijft? Wat heeft dat voor consequenties voor de internationale reserves en daarmee het vermogen van de Centrale Bank om te interveniŽren op de valutamarkt en dus de waarde van de SRD ten opzichte van de US$? Hebben de president van de Centrale Bank en de minister van FinanciŽn hierop beleid gemaakt? Wat is hier aan de hand?

De Centrale Bank van Suriname laat geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat zij streeft naar transparantie van beleid en het tijdig publiceren van data en handelingen die belangrijk zijn voor het publiek. Waarom geldt het transparantiebeleid van de bank dan niet voor de oorzaken van de mutatie in de internationale reserves? Het is voor het eerst dat de internationale reserves zijn gedaald sinds 2003; dan is het toch niet vreemd dat de samenleving om informatie vraagt.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

04-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics