Nickerie.Net, woensdag 05 juni 2013


DOE: Met gepaste trots terugdenken aan 5 juni 1873

De politieke partij DOE feliciteert alle Surinamers, in het bijzonder, de nazaten van de Brits-Indische Immigranten met de viering van 140 jaar Hindostaanse immigratie. Vandaag kunnen wij met gepaste trots terugdenken aan 5 juni 1873. Een korte historische terugblik leert ons echter dat de weg van immigrant tot volwaardig Surinamer niet altijd over rozen is gegaan. Het doel van hun komst, verklaart de nauwe samenhang met de afschaffing van de slavernij; continuÔteit van de plantage economie en vervanging van de factor arbeid, die decennialang door tot slaaf gemaakten werd uitgeoefend, zegt DOE in een verklaring.

2925681437f3a1f0367991b056df1925.jpgDe vervanger van de tot slaaf gemaakte kreeg de verzamelnaam contractarbeider, daaraan gekoppeld beloften voor een betere toekomst in een ver land. Het tegendeel bleek echter; in het nieuwe land werd net als bij de tot slaaf gemaakten, hun identiteit afgepakt en in plaats van een naam kregen ze voortaan een nummer, in plaats van een nieuwe toekomst kwamen ze terecht in een periode van onzekerheid en rechteloosheid. Wat wij vandaag herdenken zegt dus iets van de veerkracht, de hoop en de wil om door te gaan, zoals dat ook door de tot slaaf gemaakten is gedemonstreerd na de afschaffing van de slavernij.

Nieuwe perspectieven

Ondanks teleurstelling en heimwee hebben vele immigranten bewust voor Suriname gekozen. Sommigen zijn zelfs na de contractperiode naar India gegaan en met een tweede contract teruggekomen. Redenen van persoonlijke aard, maar ook de perspectieven die de overheid hen te bieden had,  lagen ten grondslag aan zo een besluit. In 1878 sloten 946 immigranten een 2e contract. Twee honderd negen en dertig vestigden zich voorgoed als zelfstandige en kregen een premie van 100 gulden of een stuk domeingrond. TweeŽndertig immigranten keerden terug naar India en kwamen binnen een jaar terug naar Suriname. Hiermee werd het Surinaamse immigratie-systeem ook een kolonisatie-systeem, dat een nieuwe grondslag legde voor de ďKleine landbouwĒ.

Vanaf 1916 deed de Nederlandse overheid er alles aan om de Brits-IndiŽrs in te burgeren. Zo werd de mogelijkheid geboden om een geslachtsnaam en een voornaam te kiezen. Door de wet van 10 juni 1927 werden ook de meeste Hindostanen, Nederlandse onderdanen. Deze regeling had verregaande gevolgen daar de Hindostanen, die hiermee het actief en passief kiesrecht verkregen voor de Koloniale Staten en ook benoemd werden tot ambtenaar. De integratie periode kan men in 1948 als afgesloten beschouwen.

Bij de viering van 75 jaar Hindustaanse Immigratie sprak gouverneur Brons de aanwezigen op de feestvergadering namelijk toe met de woorden "Burgers van SurinameĒ. Met de komst van de Brits- IndiŽrs nam ook de diversiteit van bevolkingsgroepen, culturen, religiŽn toe. Zo worden o.m. het hindoeÔsme en de Islam actief en openbaar beleden, evenals manifestaties van verschillende cultuuruitingen. Gerechten als roti, bara en phulauri zijn een vast onderdeel van de Surinaamse menulijst geworden. Een minstens even belangrijke bijdrage aan de Surinaamse cultuur is de ontwikkeling van het Sarnami, welke in woord en geschrift een gezonde groei doormaakt.

De DOE partij is net als bij alle Surinamers ook betrokken bij deze groep en spreekt haar waardering uit voor de bijdrage aan onze kleurrijke samenleving. Laten wij de handen in elkaar slaan, puttend uit de inspiratie en veerkracht van toen, om samen onze natie naar een betere toekomst te brengen. DOE gebruikt bij deze gelegenheid de woorden van het bekende lied van de formatie Opo: Jai Jai Sarnaam (Leve Suriname!)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

05-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics