Nickerie.Net, zaterdag 08 juni 2013


Motie Nieuw Front en BEP tegen gouddeal met Surgold

07 Jun 2013

Geheel volgens verwachting heeft de coalitie, de motie ingediend door het Nieuw Front en de BEP, van de tafel geveegd. De oppositionele partijen vinden dat de zorgpunten in de gouddeal met Surgold zijn gebleven. Zij wilden dat de overeenkomst werd aangehouden. Nieuw Frontfractieleider Radjkoemar Randjietsingh zei dat de omvang van de financiŽle verplichtingen niet bekend is. Ricardo Panka, fractieleider van de Mega Combinatie, noemde de motie zwak. Hij merkte op dat de motie 'misleidend' is en een 'samenraapsel is van verzinsels', want de totale gemeenschap is betrokken geweest bij deze overeenkomst. Panka zei dat de grootste misleiding in de motie is, dat gesteld wordt dat er geen fonds is voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. De motie werd verworpen met 27 stemmen tegen en 10 vůůr.

De overwegingen van de motie van Nieuw Front en BEP zijn:

dat deze opmerkingen ten aanzien van dit ontwerp, betrekking hebben op onder andere:

Hoe groot deze financiŽle verplichtingen samen zijn is onduidelijk, maar zullen door de Staat contant betaald moeten worden op gevaar voor verwatering en verlies van de deelname van de Staat. Deze omvang van kosten en uitgaven worden bepaald door de multinational. - dat de beantwoording van de vragen door de regering en de reacties van haar op de opmerkingen met betrekking tot deze conceptovereenkomst, absoluut onvoldoende is, om deze overeenkomst te kunnen ondersteunen in deze vorm; - dat de regering niet onderbouwd, duidelijk heeft kunnen maken, hoe de participatie van Suriname in dit onderhavig mijnbouwproject zal worden gefinancierd, hoe de middelen benodigd daarvoor zullen worden opgebracht en terugverdiend met winst; - dat de taken, bevoegdheden van de werkarm en haar organen, alsmede de aandelenverhouding van NV ROS; - dat er geen sprake is van een verplichting tot oprichting van een fonds dat kan bijdragen aan duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling van lokale woon- en leefgemeenschappen.

Besluit:

  1. De bezorgdheid tot uiting te brengen over de vele zorgpunten die nog overeind zijn gebleven in de overeenkomst, ondanks de heronderhandelingen.
  2. De regering alsnog op te roepen de zorgpunten zoals hierboven bedoeld weg te werken.
  3. De Nationale Assemblee op te roepen voorlopig haar goedkeuring te onthouden aan deze ontwerpovereenkomst.
 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

07-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics