Nickerie.Net, woensdag 26 juni 2013


'Afrikanen hebben eigen mensen ook verkocht!'

 Woensdag, 26 juni 2013

COLUMN - Wij vieren op 1 juli 2013, 150 jaar afschaffing van de slavernij. Surinamers en Nederlandse Antillianen herdenken deze dag in Nederland op verschillende manieren. Wij nazaten van de onderdrukten zijn thans deelnemers geworden van een z.g. vrije wereld, doordat we hebben leren lezen, schrijven en relativeren! Vaststaat dat de afschaffing, naast alle ellende en alle vernederingen, gedurende de afgelopen jaren, op sommige gebieden, stelselmatig tot succesvolle (culturele) integratie heeft geleid. Het onderwijs heeft in de loop der jaren onze zonen en dochters tot grote maatschappelijke hoogten kunnen brengen. Daarom wil ik nadrukkelijk vaststellen dat dankzij onze voorouders naast, jammer genoeg het betreurenswaardige, trieste verleden en de wrede les, wij troostvol hebben geleerd om “bewuster onze rechten en mogelijkheden te kunnen benutten en opeisen en dat ondanks alle ellende, alle martelingen, alle bloed, offers en lijden uit de slaventijd, wij nazaten thans grote maatschappelijke hoogten hebben kunnen bereiken”

Max Sordam

Bij alle discussies over het slavernijverleden horen we elke keer weer de kreet dat (zwarte) Afrikanen, (maar ook de andere Afrikanen) hun eigen mensen tot slaaf hadden gemaakt en hadden verkocht of verhandeld! De hedendaagse nazaten/toeschouwers/toehoorders van beide partijen hebben geen juist beeld en ondergaan telkens weer een vertekent beeld van de slavernij geschiedenis. Sommige mensen menen dat we de slavernijgeschiedenis moeten loslaten en naar de toekomst moeten kijken.

Anderen willen verhaal en genoegdoening! Weer anderen willen materiele schade! In Nederland worden zwarte mensen opgedeeld in hokjes waardoor de identiteit en de waarde van zwarte mensen door de witte gemeenschap wordt bepaald. Onze persoonlijkheid wordt met het verschijnsel zwart-zijn ter versterking zoveel mogelijk in de negatieve sfeer getrokken. De Nederlandse interpretatie voor zwarten is: “als je niet wit bent, ben je zwart”, dus het gaat m.a.w. om alle niet westerlingen!

Het wordt dus tijd dat wij zwarte (donkere) mensen ons zoveel mogelijk in collectief verband opstellen om weerstand te kunnen bieden tegen deze vorm van ongelijkheid. Wij moeten in alle ernst onze meegekregen (traditionele) culturele eigenschappen blijven benadrukken, evenals onze donkere of zwarte kleur en onze opvattingen daarover. Sommigen hebben de neiging om zich diep in te graven, terwijl men voorbij gaat aan de huidige moderne opvattingen en belevingen.

Als we die vergelijken met de traditionele opvattingen, dan is het een verwrongen of vervormd beeld, vooral als we die toetsen aan het modern wereldbeeld en de levensstijl daarin. Traditioneel cultureel gedrag zal dus herontdekt en aangepast moeten worden aan de moderne opvattingen. Werkelijke traditionele culturele beleving wordt lastig als we ons voortdurend in vakjes laten duwen. Intussen leven we allemaal in een democratische samenleving, waar iedereen vrijheid en zelfstandigheid heeft verworven en waarbij men zich prettig zou moeten kunnen voelen en zonder het beperken van de vrije meningsuiting.

We zijn allemaal (elk een individu) een product van de samenleving en als men zich als soort met een kleur wil identificeren of benadrukken, dan moet het in een democratisch land wel kunnen. Belangrijker is hoe men zich als persoon ervaart en ontwikkelt, maar het is nog belangrijker voor de vormgeving van onze kinderen en nakomelingen, want hierdoor krijgen zij iets mee om zich verder tot volwassen relativerende mensen te kunnen ontwikkelen met een breder of ruimere kijk op het leven.

Laat mij het zo zeggen: " het beeld dat we hebben vanuit onze eigen beleving, begint of komt voort uit de culturele kontekst waaruit we zijn geboren en opgegroeid én ofschoon de plaats en de situatie verschillen of gaandeweg veranderen zullen wij toch moeten gericht blijven en beseffen op wie en wat we zijn. De meeste Nederlanders zijn danig overtuigd en geloven in de alleenheerschappij van de eigen soort, en verwerpen elke andere soort! Dus ze vertonen discriminerend en racistisch gedrag!

Wij moeten geloven en overtuigt zijn van de eigen soort, zonder andere soorten te verwerpen, maar wel geplaatst tegen het licht van de westerse eurocentrische wereld. Het opmerkelijke is, dat wij zwarte mensen dat deel hebben geïnternationaliseerd met als gevolg, dat die eurocentrische beeldvorming van de Westerling (witte man)Europeaan een statisch beeld voor ons is geworden en voor de Europeaan/witte man is het een flexibel beeld.

Dit betekent dat de Europeaan/witte man zijn beeld constitueert en daarin veranderingen kan aanbrengen, ook kan hij nieuwe normen aangaan en nieuwe waarden stellen of ontwikkelen, óf oude normen corrigeren óf afzwakken. Dus doordat wij afhankelijk zijn van het normbeeld van de Europeaan, hanteren wij een tamelijk statisch beeld. Als dit zou bijdragen tot een oplossing zou het uitstekend zijn, maar realistisch gezien is het onjuist! De tijd zal het leren!

Onzekerheden binnen de westerse samenleving zullen daarom nog een geruimen tijd blijven voortbestaan. Eigenlijk wil dit voorbeeld niet gebruiken, maar om het te benadrukken zal ik het toch doen: “ Neem bijvoorbeeld de joodse gemeenschap, die nog steeds de geleden wrede onderdrukkingen en leed uit de jaren her, herdenken of vieren. Dan blijft nog de vraag over, hebben de Afrikanen de meeste schuld aan het slaven drama?

Neen is het antwoord: Neem b.v. de Nederlanders (NSB’ers) en de Joodse raad, die tijdens de 2de wereld oorlog hebben meegewerkt aan de vernietiging van de eigen soort ten eigen bate. Ander voorbeeld: “ de Europeanen (Nederlanders, Engelsen en Duitsers), die hun eigen mensen in grote aantallen hebben verkocht aan de Moslims. Duizenden witte Europeanen die tot slaaf werden gemaakt.

Psychologisch gezien worden Zwarte mensen aangepraat dat zij zelf voor hun eigen ellende hebben gezorgd, maar de geschiedenis leert ons dat Afrikanen niet de initiatiefnemers waren van de slavengeschiedenis. Daarom mag onze 150 jarige slavengeschiedenis op 1 juli 2013 beslist op waardige wijze worden gevierd of herdacht.

Max Sordam

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/No Spang

26-06-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics