Nickerie.Net, woensdag 17 juli 2013


VHP ondersteunt moslims tijdens Ramadan

Moslims over de hele wereld vasten tijdens deze Ramadan maand. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zegt in een verklaring zich verbonden te voelen met alle moslimbroeders en zusters in de wereld. De VHP merkt op dat de komst van de heilige maand Ramadan een van de grote gunsten is die Allah schenkt aan de moslimdienaar, omdat de Ramadan tot de goede gelegenheden behoort waarin de poorten van het paradijs worden geopend. Het vasten is een van de vijf zuilen binnen de Islam. Het is een verplichting voor ieder die daartoe in staat is.

9aada2c047e3b6298a5f4a91c6c01626.jpgHet vasten wordt gezien als een vorm van zuivering van de ziel en uit dankbaarheid naar Allah toe, voor alles wat hij heeft gegeven. De heilige maand Ramadan is ook een maand van bezinning en inkeer. Behalve de dankbaarheid naar Allah toe, is het vasten gericht op zuivering in alle opzichten, ook lichamelijk en geestelijk. Het lichaam komt tot rust.

Lessen

Bij het vasten voelen en tonen de moslims verbondenheid met arme en hongerige mensen overal op de wereld. Het vasten leert de mens aan zichzelf te bedwingen en kan eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing, en leert de mens aan om ook baas te zijn over begeerten en lusten. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien.

Het vasten is een doeltreffende onderrichting in de beheersing en wilskracht. Iemand die op de juiste wijze vast, kan een goede zelfdiscipline kweken en zal niet snel bezwijken voor allerlei verleidingen. Tevens leert vasten de mens het vermogen tot aanpassen van het leven. Je gehele dagelijkse routine wordt gewijzigd en je zult moeten wennen aan nieuwe regels en etenstijden. Het vasten geeft de mens een geest van eenheid en broederschap en van gelijkheid voor de Schepper. Als een moslim vast voelt hij zich één met alle andere moslims. Door wederzijds respect en tolerantie te tonen voor alle geloven kunnen we de saamhorigheid en eenheid in de samenleving bevorderen en natievorming stimuleren.

In het hart kijken

Het belangrijkste doel van het vasten is om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf, onze omgeving en onze Schepper. Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichter bij de staat van vrede en harmonie. We dienen deze vastenmaand te beschouwen als een gelegenheid om in onze harten te kijken en te zien, waar onze zwakheden liggen. We dienen dan ijverig te trachten deze zwakheden af te zonderen door Allah te vragen om Zijn vergeving en bescherming. We dienen ook te bidden om Allah’s nabijheid te verwerven, en ook nadat de Ramadan voorbij is, onze nabijheid tot Allah te behouden met constante inzet.

De VHP doet een beroep op niet-moslims, om alle ondersteuning te geven aan de moslimbroeders en zusters die vasten, opdat zij succesvol kunnen zijn in hun nobele doel van het vasten. De VHP zal dit jaar wederom een Iftar (verbreken van het vasten) organiseren voor de moslimbroeders en zusters. Zodra alles rond is wordt dat bekendgemaakt. De partij is ervan bewust dat het vasten zeer ingrijpend is voor het leven van alledag, en daarom maakt dit een zeer diepe indruk op de partij. Aan alle moslimbroeders en zusters worden kracht, wijsheid en zegen toegewenst, gedurende de vastenperiode. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP), wenst de hele samenleving maar in het bijzonder de totale moslimgemeenschap een gezegende Ramadan toe, zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

De maan vanuit Nederland op 16 juli 2013. Fotografie: Akhiel Mahabier

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

09-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics