Nickerie.Net, woensdag 17 juli 2013


Chef RGB-gronduitgifte Nickerie trekt grondaanvraag in

Nickerie - Zohoragatoen Santoe-Imamdi, chef Gronduitgifte Nickerie, heeft via een schrijven de aanvraag van het terrein van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ingetrokken. Dit is gebeurd na een onderhoud met minister Steven Relyveld van RGB. Santoe bevestigt dit tegenover Starnieuws. De bewindsman zei dat hij Santoe heeft ontboden om ook haar deel van het verhaal te horen. Tot dan was hij alleen via de media hiervan op de hoogte.

89a024fd8a43be074e7d670d4f3af8ad.jpgDe chef gronduitgifte RGB-Nickerie heeft deze aanvraag schriftelijk ingetrokken.

Assembleelid Premdew Lachman (Nieuw Suriname) stelde de aanvraag aan de kaak. Hij haalde tegenover Starnieuws aan dat de chef Gronduitgifte het terrein op haar naam heeft aangevraagd. Zij had eveneens een nationaliteitsverklaring ingediend bij de aanvraag en een id-kaart van haar. Santoe zei dat ze het terrein voor RGB heeft aangevraagd. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie haalde aan dat het om een aanvraag ging en dat er nog geen adviezen waren uitgebracht. Het is een beleid van de overheid om de titel op de overheidsterreinen veilig te stellen, om te voorkomen dat derden aanvragen doen. Zo zijn veel terreinen en speelvelden van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling ingepikt.

Lachman voert hiertegen aan dat de chef Gronduitgifte juist correct dient te handelen. Zij moet de procedures kennen en weten dat zij het terrein niet op haar naam kan aanvragen. Andere terreinen bestemd voor de overheid zijn niet op persoonlijke titel aangevraagd, ook al hebben directeuren getekend. Volgens Lachman is er duidelijk afgeweken van de regels. Minister Relyveld liet doorschemeren dat als zaken niet volgens de juiste procedure is verlopen, er consequenties zouden worden verbonden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

17-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics