Nickerie.Net, woensdag 17 juli 2013


VHP kernbestuursverkiezingen historische gebeurtenis

Na maandenlange intensieve voorbereiding heeft de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) op zondag 14 juli jongstleden voor de eerste keer in haar geschiedenis (64 jaar) kernbestuursverkiezingen gehouden. Dit is een historische manifestatie in haar 64 jarig bestaan. Het district Wanica had het voorrecht om de eerste kernbestuursverkiezingen te houden. Het  eerste kernbestuur werd gekozen op Welgedacht C. In totaal zijn er tien kernen geļnstalleerd. In het ressort Lelydorp 6 kernen en in het ressort De Nieuwe Grond 4.

Reeds op 19 juli 2009 had de VHP middels een congres het besluit genomen om landelijk kernverkiezingen te houden. Voor het houden van deze kernbestuursverkiezingen is 19 juli 2014 de uiterste datum, en de partijleiding gaat ook aan deze datum houden.

Het bestuur onder leiding voorzitter Chandrikapersad Santokhi is zeer democratisch en transparant. Vroeger was het ook democratisch, maar toen werden de kernbesturen benoemd door de partijleiding. Het bestuur van de VHP onder leiding van voorzitter Santokhi vindt dat de kernbesturen democratisch moeten worden gekozen en niet worden aangewezen.

Voorzitter Santokhi heeft strenge voorwaarden gesteld waaraan kernen moeten voldoen. Een van de criteria waaraan de kernen moeten voldoen, is dat alle kernen een weerspiegeling moeten zijn van de gemeenschap.Dit is uiteraard nieuw voor de VHP. Deze en andere maatregelen moeten de partij een democratischer imago geven.

Volgens voorzitter Santokhi vormen de kernen het fundament van de partij. En het is daarom een vereiste om zorg te dragen voor een krachtige en rotsvaste basis waar wetten , regels en verantwoordelijkheden zullen prevaleren boven personen.De kernen zijn volgens VHP voorzitter Santokhi, de hoekstenen van de partij die moeten zorgen voor een constante rekrutering van nieuwe leden.

De partijvoorzitter wil dat in elke kern een evenredige vertegenwoordiging is van religie, leeftijd, beroepsniveau, gender en van alle bevolkingsgroepen in het land. De kernen en kernbesturen dienen bovendien een breed maatschappelijk en politiek draagvlak te hebben van hun desbetreffende ressorten.

Nu de eerste 10 kernbesturen democratisch zijn gekozen zal er spoedig een evaluatie worden gepleegd om dan te bepalen waar en wanneer de volgende kernbestuursverkiezingen zullen worden gehouden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

17-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics