Nickerie.Net, zaterdag 20 juli 2013


Twaalf waterschapsbesturen geïnstalleerd in Nickerie

Nickerie -  Minister Stanley Betterson overhandigt het proces-verbaal aan de gekozen leden van de waterschappen. De twaalf gekozen waterschapsbesturen van Nickerie hebben de bekrachtigde processen-verbaal horende bij hun verkiezing ontvangen. Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling zei dat de wetgever sinds 1931 decentralisatie in gedachte heeft, omdat de waterschapsbesturen bevoegdheden hebben om op te treden als een deel van de overheid.

3008a8a26fadc83043dd460a0c215fe5.jpgBetterson merkte tijdens de formele handeling vrijdag op dat de taken van de besturen niet simpel zijn. Zij hoeven niet op de minister te wachten om sancties op te leggen. Ze kunnen rechtstreeks zaken doen met de politie. Volgens de minister zal Nickerie een voorbeeld moeten zijn voor de andere districten, omdat ook daar de waterschappen zullen komen. Hij stelde voor dat de andere districten stage lopen in Nickerie om te zien hoe waterschappen in de praktijk werken. De minister noemde in één adem dat de districtsbesturen moeten gaan functioneren, de bemensing moet niet politiek gebonden zijn. De mensen moeten deskundig zijn zodat het beleid van de regering in de districten goed uitgevoerd kan worden en dat de politiek 'de districtsraad', beter controle zou kunnen uitvoeren.

Nickerie trendsetter

Nickerie is ook trendsetter als gekeken wordt naar de samenwerking tussen de ministeries. De afdelingen van Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Landbouw, Veeteelt en Visserij werken samen om de natte en droge infrastructuur in het district te onderhouden. De minister was enthousiast over de samenwerking die de districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh hem voorhield.

Joeloemsingh gaf aan dat deze samenwerking de basis heeft gevormd voor de verkiezing van de waterschapsbesturen. Onderdirecteur Landbouw, Suresh Algoe, prees de samenwerking in het district met de andere ministeries. Hij gaf aan dat er studie gemaakt zal worden van vier waterschappen. Deze moet in 2014 worden uitgevoerd. Voorzitter Guido van der Kooye van de verkiezingscommissie gaf een presentatie over de geschiedenis van de waterschappen, wat deze nu zijn en hoe ze over twintig jaar eruit moeten zien.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

20-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics