Nickerie.Net, maandag 22 juli 2013


Santhoki kijkt terug op succesvol bezoek regio

Paramaribo - De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft de vriendschapsbanden met leidinggevende politici uit Guyana en Trinidad & Tobago versterkt. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi voerde aan het hoofd van een delegatie van 6 tot 10 juli de besprekingen. Hij is vanmorgen teruggekeerd naar huis.

c9ef4115eca9a89b95e42774af148a5f.jpgVHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi overhandigt een aandenken aan waarnemend president van Trinidad & Tobago, Wade Mark. Ze worden geflankeerd door de VHP'ers Raj Narain (rechts) en Sonny Hira. (Foto: VHP)

De politici hebben informatie uitgewisseld over de politieke en sociaaleconomische omstandigheden van deze landen, meldt de VHP. In Guyana is over diverse issues diepgaand gediscussieerd met een People’s Progressive Party (PPP). De topafvaardiging werd geleid door partijraadsvoorzitter tevens minister van Binnenlandse Zaken, Clement Rohee. Het onderhoud vond plaats in ‘Freedomhouse’, het partijcentrum van de PPP te Georgetown. Later op de dag was Santokhi eregast op een ‘PPP get together’, waar diverse partijbonzen en regeringsfunctionarissen eveneens aanwezig waren.

Ook met oppositieleider tevens parlementsvoorzitter, Rafael Trottman, van de Alliance for Change(AFC) heeft de VHP-voorzitter gesproken. Een onderhoud met de PNC (People’s National Congres) leiding is door een communicatiestoornis niet doorgegaan, maar afgesproken is dit zo gauw mogelijk in te halen. Het bezoek aan Guyana werd afgesloten met een receptie met diner, aangeboden door de Guyanese ‘Bussiness Community’, waar notabelen uit de private sector én landgenoten in diaspora aan deelnamen.

Trinidad & Tobago

Op Trinidad & Tobago is Santokhi namens de regering ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken, Winston Dookeran. De bewindsman toonde zich grote voorstander van een versterkte bilaterale samenwerking tussen beide landen. “Trinidad beschikt over enorme hoeveelheden kapitaal en Suriname over rijke natuurlijke hulpbronnen, zie daar de bron van mogelijkheden voor economische zuid-zuid samenwerking tussen onze landen”, zei Dookeran.

Na dit onderhoud werd een bezoek gebracht aan waarnemend president Wade Mark. Hij sprak vol lof over de bijzondere verdiensten van Santokhi ten tijde van zijn ministerschap op Justitie en Politie, zegt de VHP. Mark is enthousiast over versteviging van de economische samenwerking met Suriname,”en wel zodanig dat het maximale voordeel voor beide partners eruit gehaald wordt”, voegde hij er aan toe. Na het gesprek met de waarnemend president besloot Santokhi zijn missie met een bezoek aan de waarnemend voorzitter van het parlement Nela Khan. Hierbij is naast de reguliere parlementaire zaken aandacht werd besteed aan de voortgaande samenwerking tussen Suriname en Trinidad in Cariforum verband (ACP-EU). De VHP-voorzitter is van plan om op korte termijn de oriëntatiereizen voort te zetten met een bezoek aan andere landen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

22-07-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics