Nickerie.Net, zaterdag 03 augustus 2013


"Over 2 weken geen straathonden meer in Nickerie"

Nickerie - De politie van Nickerie is samen met de Stichting Dierenbescherming Suriname bezig met het vangen van straathonden. De activiteiten zijn gisteren van start gegaan en gaan door tot midden augustus. Directe aanleiding tot de actie is de dood van een bromfietser na een botsing met een zwerfhond op Waldeck, enkele weken geleden. Dit voorval leidde tot protest uit de gemeenschap om de vele zwerfhonden die er rondlopen.

bed12e3990c83ca57fde6f381dad6c58.jpgEen straathond wordt in een kennel gelokt.

Na overleg van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh met de gewestelijke politiecommandant Stanley Benschop en het bestuur van de Stichting Dierenbescherming Suriname, werd besloten om de honden te vangen en adoptiegezinnen voor hen te zoeken. Onderinspecteur Gerard Brunnings is belast met de coördinatie van het geheel.

Gemeenschap werkt mee

Leden van de Dierenbescherming zijn aanwezig tijdens het vangen van de honden, om erop toe te zien dat de honden op de juiste manier worden behandeld. Dieren die ziek zijn of teveel lijden, zal de vereniging eventueel laten inslapen. De honden worden gevangen en vervoerd naar de vroegere dierentuin, die door gedetineerden van Hazard van hoog wied is ontdaan. De dieren worden ondergebracht in de gerepareerde kooien.

Hazard is bereid gevonden om etensresten ter beschikking te stellen. Volgens Brunnings zijn er al dertien volwassen honden en vijf puppy's van de straat gehaald. Hij doet een beroep op de gemeenschap om aan de politie door te geven waar zich zwerfhonden bevinden. De honden zullen dan opgehaald worden.

De operatie wordt uitgevoerd door twee leden van de bikers unit Nickerie, de buurtmanager van Nieuw-Nickerie en de twee leden van het bestuur van de Dierenbescherming. Brunnings hoopt dat er volgende week een verdovingsgeweer ter beschikking zal zijn, zodat het vangen van de honden gemakkelijker kan geschieden. De honden die zijn gevangen zullen naar Paramaribo gebracht worden, omdat de Dierenbescherming in de stad al mensen heeft opgeroepen om een hond te nemen als huisdier en hiervoor ook een inschrijving heeft gehouden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

03-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics