Nickerie.Net, zondag 04 augustus 2013


Waar is de beloofde “Change” van Bouterse gebleven?

Kort voor de verkiezingen van 1969 (na de val van de regering Pengel) had ik een politieke bijeenkomst bijgewoond in Volkstheater, in Nieuw-Nickerie. De slogan die toen gehanteerd werd door de toenmalige PNR-leden was: “Twintig jaren niets gedaan, tijd om naar huis te gaan”. De slogan was te begrijpen want men nam de periode 1949-1969 (20 jaar). Enkele jaren terug heeft de huidige grootste coalitiepartij ook een aantal slogans aangehaald. Ik zal maar enkele slogans aanhalen: Neks no fout; tide tamara wi stre go moro fara; wij willen jonge dynamische Surinamers in het machtscentrum hebben; meneer Jagernath Lachmon moet tomaten gaan planten; en een zeer pakkende slogan in 2010 was “Change”.

Als Nickeriaan ga ik regelmatig naar mijn geboortedistrict. Kort voor de verkiezingen van 2010 is een “Changekoorts” in Suriname uitgebroken. Overal waar ik ging (in de Van Drimmelen-, Corantijn-, Clara- of Boonackerpolder) hoorde ik de jongeren en ook ouderen zeggen: “Wij willen Change hebben”. Ik vroeg aan de arbeiders van een ondernemer in de Mandjha Veiraweg wat ze precies onder Change begrepen hebben. Het antwoord was heel simpel. Meneer R. Sardjoe, meneer R. Venetiaan, meneer S. Gilds en meneer S. Somohardjo moeten weg en plaats maken voor jonge, dynamische leiders als meneer Bouterse.

Als politicus probeerde ik de kiezers die besmet waren met de “Changekoorts” uit te leggen dat in de Aziatische landen de ouderen het politieke roer in handen hebben. Mijn oude vrienden en ook mijn familieleden hebben mij met woorden “gevloerd” door te stellen dat ik even conservatief denk als J. Lachmon, R. Sardjoe, R. Venetiaan en S. Somohardjo. Zij gingen door en zeiden: “Wat hebben de VHP, de NPS en de PL voor de rijstboeren in Nickerie gedaan; waarom wil R. Venetiaan de Petro Caribedeal niet met Venezuela sluiten, waardoor wij goedkope diesel kunnen kopen (de prijs van diesel was toen SRD 2,50). De boeren worden door de oude politiek stiefmoederlijk behandeld”.

Met boze mensen is het moeilijk te communiceren. Om politiek moet je nooit ruzie maken met vrienden en vooral niet met familieleden die soms niet beter weten. Soms hebben mensen wat tijd nodig om tot inkeer te komen. De tijd van inkeer is bij de meeste Surinaamse kiezers in het algemeen, maar in het bijzonder bij de Nickeriaanse kiezers al aangebroken.

Is de Change gekomen?

Op zaterdag 1 juni 2013 heb ik in hotel Concord aan de Wilhelminastraat een lezing gehouden voor de Nickeriaanse gemeenschap. Ook mijn vrienden en familieleden die “Change” wilde hebben, had ik uitgenodigd om de lezing met als titel: “140 jaar Hindostaanse immigratie”, bij te wonen.

Na de lezing heb ik met diverse mensen gesproken. In de politiek moet je altijd eerlijk, oprecht en vriendelijk zijn, maar de historische feiten mag ik nooit verdoezelen. Uitspraken door politici gedaan moet je ook serieus nemen en dat aan de orde stellen. Na drie jaar moet je wel in staat zijn de gedane beloften te toetsen. De kiezers moeten goed geïnformeerd worden en hun confronteren met de harde feiten welke eerder in het openbaar zijn gezegd.

De kiezers moeten over één jaar en 306 dagen een goede keuze kunnen maken. Dezelfde mensen die “Change” wilden hebben zingen na drie jaren een ander liedje. Nu zeggen mijn Nickeriaanse vrienden en familieleden ronduit: “Ze hebben ons gepakt met ‘Change’; zij hebben ons gepakt met goedkope diesel; ze hebben ons gepakt met goedkope kunstmest; zij hebben ons gepakt dat capabele mensen de leiding zouden geven aan vitale diensten in Nickerie; ze hebben ons gepakt met een heleboel mooie verhalen. Ik heb ze ook uitgelegd dat de AOV en de kinderbijslag verhoogd zijn.

Ik schrok van de reacties van de eenvoudige Nickerianen die geen geweldige economische- en financiële kennis hebben. Ze zeggen gewoon dat ze in hun eigen vet zijn gebakken. Ik wilde wat verduidelijking hebben wat ze precies bedoelde met “in eigen vet bakken”.

De kiezers zijn bewuster geworden

De Nickeriaanse kiezers zijn goed op de hoogte van een aantal zaken. Ze zeggen op hun eigen manier dat 1 liter benzine van SRD 2,50 (tijdens de vorige regering) naar SRD 5,00 is gestegen tijdens deze regering. Elke autobestuurder die 100 liter benzine per maand gebruikt, moet nu ongeveer SRD 240,00 à SRD 250,00 extra uitgeven. “Al mijn AOV-verhoging is met de stijging van de benzineprijs en de ontwaarding van de Surinaamse munt, teniet gedaan.

In de periode voor 2010 was een Amerikaanse dollar gelijk aan SRD 2,80. Nu is een Amerikaanse dollar gelijk aan SRD 3,40. Het Surinaamse geld is nu met ongeveer 20% ontwaard”. De eenvoudige burger weet nu ook dat je met SRD 1000,00 veel minder goederen kan kopen. Van de ene op de andere dag zijn zij 20% armer geworden. Met deze twee voorbeelden blijkt duidelijk dat de mensen goed op de hoogte zijn van de ontwaarding van de Surinaamse munt en de stijging van de benzineprijs en welke invloed dat op ons budget heeft.

Waar zijn de jonge leiders

Er was veel kritiek op de oude politiek en op de politieke leiders zoals R. Sardjoe, R. Venetiaan, S. Gilds en S. Somohardjo. Zowel R. Sardjoe, R. Venetiaan en S. Gilds hebben de politieke hamer overgedragen aan jonge politieke leiders als Ch. Santokhi (54 jaar), G. Rusland (53 jaar) en G. Castelen. Deze politieke leiders zijn relatief veel jonger.

Als politicus vraag ik de Nickeriaanse kiezers waar de jonge machthebbers zijn die na 25 mei 2010 het land zouden besturen. Zij zeggen lachend (spottend) in een adem: “mijn president is op weg naar de 68 jaar; de ambassadeur van Suriname in Frankrijk, de heer H.N. is 72 jaar; de ambassadeur S.M. in de VS is 67 jaar; de heer H.H. van het kabinet is op weg naar 75 jaar, de ex-president op het kabinet is op weg naar 73 jaar; dr. E.J. van het kabinet is 74 jaar (door mr. drs. G. Samson wordt deze meneer Pipo de …… genoemd)”. Zo kan ik deze rij verder aanvullen. De jonge leiders zijn nog niet in beeld gebracht.

Advies aan de Nickerianen

Om de vijf jaar krijgen wij de gelegenheid om naar de stembus te gaan. Maak goed gebruik van uw democratisch recht en stemt u zeer bewust. Kiest u leiders die dit land en dit volk op een hoger niveau kunnen brengen, niet alleen in materieel opzicht, maar ook op het morele vlak. Wij hebben genoeg verstand gehad om een goede keus te maken. U bent op 25 mei 2015 de opperrechter over uzelf en over uw nageslacht.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

04-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics