Nickerie.Net, dinsdag 27 augustus 2013


Dalian IV-contract voor infrastructuur kost US$ 235 miljoen

Paramaribo - Dalian IV-project is maandag gestart op Hanna's Lust. Met het Chinese bedrijf Dalian heeft de regering een contract getekend voor de landelijke aanpak van de infrastructuur. 'Dalian IV' zal US$ 235 miljoen kosten. "En dat is veel geld. Dat is heel veel geld, dames en heren. De regering pleegt deze investering, omdat zij weet wat het belang hiervan is. De regering weet dat een goede infrastructuur een randvoorwaarde is voor ontwikkeling. En ontwikkeling is wat deze regering brengt", zei minister Rabin Parmessar maandag bij het startsein van het Dalian IV-project op Hanna's Lust, waar vijftien wegen geasfalteerd zullen worden.

Onder de drie vorige contracten is in totaal een traject van 795 kilometer aan wegen in Groot Paramaribo en omgeving aangepakt en 250 kilometer daarbuiten. De huidige regering heeft het Dalian IV contract getekend op 20 juni. Dit contract is opgedeeld in twee onderdelen, Lot A en Lot B. Lot A voorziet in de aanleg van een deel van de Highway tussen Paramaribo en Zanderij en de bouw van 2 bruggen. Met Lot B van het contract is nu begonnen. Dit omvat een wegconstructieprogramma waarbij verschillende wegen in Paramaribo, Wanica, Para, Brokopondo, Marowijne en Saramacca zullen worden ontworpen en verhard. Lot A start over twee maanden omdat volgens Parmessar enkele zaken nog in orde gemaakt moeten worden.

Bouwrijp maken terrein ziekenhuis

Het bouwrijp maken van het terrein van het nieuwe ziekenhuis te Vredenburg in Wanica valt onder Lot B van het Dalian IV project. Het gaat om een terrein ter grootte van 100 hectare op Vredenburg. Daarnaast zullen ook de toegangswegen naar Vredenburg worden gereconstrueerd. Het gaat in deze om in totaal 12 kilometer aan wegen.

Ook buiten Wanica zal hard gewerkt worden: De Oost-West verbindingsweg naar Wanhati-Tamarin die nu nog een laterietweg is, zal worden geasfalteerd. Het gaat hier om een totaal van 42.5 kilometer wegstrekking dat geasfalteerd zal worden. Verder zullen er twee bruggen worden gebouwd over het Saramaccakanaal, en wel één over de Van ít Hogerhuysstraat en één over het Saramaccakanaal bij Beekhuizen in het verlengde van de Industrieweg-Zuid. Het totale bedrag voor Lot B is 110 miljoen US Dollar. Het gaat bij Lot B van het project in totaal om een wegtracé van 228 kilometer, inclusief een 2-tal bruggen.

Lot A

Parmessar legde uit dat Lot A behelst de Highway tussen Paramaribo en Zanderij. Er wordt een weggedeelte aangelegd tussen mast 33 van de Afobakaweg en de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij, in totaal 10.3 kilometer aan wegstrekking. In dit tracé zijn er twee locaties over de Pararivier en zijtakken geïdentificeerd waar bruggen en/of duikerelementen aangelegd gaan worden.

"Het lijkt misschien wel raar dat wij eerst met Lot B van het project gaan beginnen en dan pas met Lot A, maar er zijn nog wat grondrechtelijke zaken die wij helemaal goed moeten regelen voordat met het werk van Lot A gestart kan worden. Daarnaast is er nog wat tijd nodig voor het ontwerp van de bruggen en de wegen en moet ook degelijk grondonderzoek plaatsvinden", deelde de minister mee. Dit deel van het contract, Lot A, komt in totaal op US$ 125 miljoen. In het Dalian IV contract is opgenomen dat het bedrijf de wegen en de bruggen vijf jaar na afronding moet onderhouden. Dat is een enorme vooruitgang, omdat bij Dalian I, II en III, de contractuele onderhoudsperiode slechts 1 jaar bedroeg, zei Parmessar.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

27-08-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics