Nickerie.Net, woensdag 04 september 2013


De Unasur-koers van Bouterse en Lackin - als handlangers van Chavistische Venezuela

Wie de persconferentie gisteren van president Bouterse en minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin heeft gevolgd, kan niet anders dan concluderen dan dat deze twee heren zich de opvolgers wanen van de overleden Venezolaanse leider Hugo Chàvez. Bouterse en Lackin pretenderen immers dat Unasur onder hun leiding zal streven naar een nieuwe politieke en economische wereldorde.

Deze retoriek lijkt rechtstreeks overgenomen te zijn uit de propagandaboekjes van Chàvez “Socialisme van de 21e eeuw”, waarbij de Verenigde Staten van Amerika als de grote vijand werd gezien. Nu vraag ik me op de eerste plaats af of Bouterse en Lackin daadwerkelijk de leiding hebben over Unasur, of dat ze zichzelf een te grote broek aanmeten als (wisselend) voorzitter. Zo hebben we nooit vernomen dat de vorige Unasur voorzitter, president Humala van Peru, de leiding had over Unasur. Doorgaans zijn het de grote landen die bepalend zijn in een continentale samenwerking en de toevallige voorzitter heeft maar een beperkte invloed.

Op de tweede plaats kun je je afvragen of de grote landen van het Zuid Amerikaanse continent erop zitten te wachten om de politieke koers van Unasur nog te laten bepalen door Venezuela, temeer daar de leiders van Venezuela er weinig van bakken. Dit land staat bekend om een falend economisch en financieel beleid, wat in het nadeel werkt van de armen waarvoor men zegt op te komen. Ook kunnen we ons afvragen of grote landen zoals Brazilië zich graag op het wereldtoneel laten vertegenwoordigen door iemand met een omstreden verleden zoals president Bouterse.

Natuurlijk is het zo dat Unasur moet werken aan betere instituties, sterker moet worden als handelsblok en ook op andere vlakken kan samenwerken, b.v. met wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat Nederland daar positief tegenover staat. Nederland is immers allang getransformeerd van een industrienatie naar een diensteneconomie en is niet meer zo afhankelijk van grondstoffen als bijvoorbeeld China dat is. Nederland heeft er dus alleen maar baat bij dat landen als Suriname en Brazilië zich positief ontwikkelen, iets waaraan Nederland als kennisland graag een bijdrage wil leveren. De vraag is dan ook, of Zuid Amerika in het algemeen en Suriname in het bijzonder iets te winnen heeft met een radicaal anti-westers beleid.

De rol van Nederland op het politieke wereldtoneel is al lang uitgespeeld en we leven inderdaad in een tijd met grote geopolitieke verschuivingen, waarin beslissingen steeds meer in gezamenlijk overleg tussen wereldmachten genomen worden en niet meer gedomineerd kunnen worden door enkele westerse landen. Als dat proces samengaat met een wereldwijde versterking van democratie en rechtsstaat, zie ik dat alleen maar als een verbetering. Echter wanneer een land als Venezuela, dat gekenmerkt wordt door economisch mismanagement en een autoritair regeersysteem , hierbij het voortouw gaat nemen, dan denk ik dat we ons wel degelijk zorgen moeten maken.

Hoe het ook zij, de mening van schrijver dezes is niet van belang. Ik denk dat we de komende weken en maanden goed moeten luisteren naar diplomatieke signalen uit landen als Brazilië, Chili en Colombia. De hamvraag is natuurlijk of deze sterke spelers hun internationale positie willen laten bepalen door Venezuela in samenwerking met het duo Bouterse-Lackin. Time will tell.

Jan Gajentaan

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / GFC / FOS Network

04-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics