Nickerie.Net, donderdag 05 september 2013


Strijd binnen NDP Saramacca losgebarsten

Na de perikelen in het district Wanica, is de strijd binnen de Nationale Democratische Partij (NDP) in Saramacca losgebarsten. Vanavond wordt er een vergadering gehouden in Groningen. Er is enige tijd een dispuut gaande over of Badresein Sital de politieke trekker in dit district is of ex- parlementariër Robby Malhoe. De vergadering vanavond wordt belegd door NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams, die belast is met de coördinatie van de verkiezingen.

c2a5a0df30bbad8b2579c28f2d4a40e0.jpgAanhangers van Sital zeggen aan Starnieuws dat hij niet zonder slag of stoot de positie die hij opgebouwd heeft, zal laten varen. In Wanica is het gelukt om partijtopper Charles Pahlad op een zijspoor te zetten. Ook de positie van zijn zoon, districtscommissaris Rawien Jiawan, is wankel. Hetzelfde geldt voor districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Saramacca. Samen met afdelingsvoorzitter Clifton Koorndijk en Sital vormt hij een front.

De vergadering die vanavond wordt gehouden, is niet uitgeschreven door de afdelingsvoorzitter Koorndijk. De groep rond Malhoe en Abrahams organiseren de bijeenkomst. Geen van de partijtoppers in Saramacca willen in dit stadium in de publiciteit treden. Zij wachten de vergadering van vanavond af.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

05-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics