Nickerie.Net, vrijdag 13 september 2013


Minister LVV overlegt met rijstorganisaties

Nickerie - Minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft gisteren een bijeenkomst gehad met de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Vereniging van Padie Producenten (VPP) en Vereniging van Rijst Exporteurs (VRE). Alle partijen hebben aangegeven met de padieprijs te zitten.

f277224899f1d6322a29f4cbad0f6b6d.jpgVertegenwoordigers van de rijstsector zijn ontvangen door minister Hendrik Setrowidjojo. (Foto:LVV)

Volgens SPBA zijn de prijzen te laag voor de padieboeren. Harinanan Oemraw geeft te kennen dat de boeren niet uit kunnen komen met de betaalde gelden die de verwerkers en exporteurs aanbieden. Volgens hem is het geld niet eens genoeg om hun schulden af te lossen, zegt het ministerie van LVV.

Afhankelijk

De leden van de VPP en de VRE hebben duidelijk aangegeven dat zij afhankelijk zijn van de wereldmarktprijzen en dat ook zij met grote schulden zitten. Volgens hen is het een probleem dat over de hele wereld speelt, omdat er vele landen zijn die met grote hoeveelheden rijst opgescheept zitten. Alle partijen hebben ook aangegeven dat subsidie geen oplossing is voor de sector. Rampadarath vond dat de padieboeren in een vicieuze cirkel beland zijn en niet eruit kunnen geraken. Verder vindt hij, Rampadarath, dat er een langetermijnoplossing moet komen.

Setrowidjojo benadrukte dat de bijeenkomst niet bedoeld is om padieprijzen vast te stellen, maar om een gedegen oplossing te zoeken voor de boeren, producenten, verwerkers en exporteurs. Het ministerie wil zoals aanbevolen door alle partijen, met een structurele oplossing komen. Verder geeft de LVV bewindsman aan dat er geen invoerrechten betaald hoeven te worden voor het binnenhalen van landbouwchemicaliën. Daarnaast kan voor machines en onderdelen ontheffing verkregen worden tot 90%. De regering heeft hiervoor ook haar goedkeuring gegeven om het makkelijker te maken voor de producenten, maar volgens de minister moet de omslachtigheid worden doorbroken.

Clusteroverleg

Het ministerie is met een voorstel gekomen om een clusteroverleg op te zetten waar de SPBA, VPP en VRE voor adviezen terecht komen. Verder is er tijdens deze bijeenkomst ook gesproken over een eventueel productschap, welk niet in de uitvoering zal zijn, maar belast met onderzoek, marketing en besluitvorming en het produceren van zaaizaad. Kortom het producentschap zal een toezichthoudende instantie moeten worden. Vanuit de kant van VRE is een voorstel gedaan om de Stichting Nationaal Rijstonderzoek Instituut (SNRI) die rol te doen vervullen.

Oemraw vraagt zich af hoe de padieboeren dit seizoen verder moeten gaan. Setrowidjojo gaf aan dat hij de problemen en voorstellen komende dinsdag op tafel bij de Raad van Ministers zal leggen, om te kijken wat er gedaan kan worden om voor alle partijen een bevredigende oplossing te bewerkstelligen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

13-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics