Nickerie.Net, maandag 16 september 2013


Bousaid: Geen vinger naar de banken wijzen

Paramaribo -De verhoging van de kasreserve van de banken bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bedoeld om de druk op de valutamarkt te verminderen. Er wordt geld geleend door de bevolking waarmee importgoederen, zoals auto's worden gekocht. Hierdoor neemt de vraag naar vreemd geld toe, omdat er meer geïmporteerd wordt dan geproduceerd. Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, zegt dat het om een pijnlijke maatregel gaat voor de banken, maar het is nodig om de oververhitting van de economie tegen te gaan.

d77e9c933f70a783a13af0e10ca90e4f.jpg Jim Bousaid, directeur Hakrinbank

Bousaid zei zondag in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC dat in geen geval de beschuldigende vinger naar de banken moet worden gewezen. Het is juist de overheid die extra geld in omloop brengt. De discipline moet daar omhoog om geldcreatie te voorkomen. De maatregel van de CBvS zal invloed hebben op de rente. Er zal een hogere rente gevraagd worden voor leningen waarmee consumptiegoederen gekocht worden, terwijl de productie gestimuleerd dient te worden.

Vertrouwen belangrijk

"Voor het eerst dit jaar heeft governor Gillmore Hoefdraad een plenaire vergadering gehad zaterdag met alle bankdirecteuren. Dit kan niet", stelt Bousaid resoluut. Hij vindt dat zulke bijeenkomsten frequenter moeten plaatsvinden, omdat Surinaamse deskundigen een goede inbreng hebben. Er kan niet alleen gewerkt worden met een concept van het Internationaal Monetair Fonds. De bankdirecteur zegt dat Hoefdraad beterschap heeft beloofd.

Door de maatregel moet in plaats van 25% van alle tegoeden die derden hebben op de banken, 5% meer naar de CBvS. Voor vreemde valuta is dat 50%. De bankdirecteur hoopt dat de situatie snel gestabiliseerd zal worden. Maar daarvoor is discipline vereist van de overheid (begroting), monetaire autoriteiten en het bankwezen. Er moet een goed saneringsplan komen, waarbij transparantie belangrijk is. De communicatie met elkaar moet er zijn om het vertrouwen te behouden. "Er is een integrale aanpak nodig", benadrukt Bousaid.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / NSS

16-09-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics