Nickerie.Net, maandag 14 oktober 2013


VHP op Marrondag: strijden tegen onderdrukking

De Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, zal “altijd strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woords gewaarborgd blijft.” Dit stelt de VHP in een boodschap naar aanleiding van de dag der Marrons.

“Voor de herdenking van de Marrondag is gekozen voor tien oktober, omdat op tien oktober 1760 er een blijvend vredestraktaat werd gesloten tussen het toenmalige koloniaal bestuur en de Ndyuka stam van de Marrons in Suriname, waarbij de vrijheid en zelfstandigheid van deze groep als zodanig werd erkend. Deze dag, is een dag van bezinning”, stelt de VHP. Het gaat dan om bezinnen op wat er is gebeurd in het verleden, de strijd die de Marrons hebben gevoerd.

Er wordt stilgestaan bij de strijd van de diverse Marron gemeenschappen tegen slavernij en voor de erkenning van hun menselijke waardigheid. Die strijd leidde tussen 1760 en 1767 tot het tekenen van vredesverdragen door de toenmalige koloniale overheid. De Marrons bleven echter zij aan zij strijden met hun voormalige lotgenoten die nog wel in slavernij leefden. Zelf wil de VHP blijven strijden tegen elke vorm van onderdrukking.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / No Spang

14-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics