Nickerie.Net, maandag 21 oktober 2013


Arbeidsovereenkomst verbiedt Jairam politiek te bedrijven

Nickerie - De arbeidsovereenkomst die Soedeschand Jairam bij zijn aantreden als directeur sloot met het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (Adron) verbiedt hem om in het openbaar politiek te bedrijven. Deze arbeidsovereenkomst schrijft ook voor dat indien deze regel overtreden wordt, de overeenkomst tussen Jairam en het Adron wordt opgezegd en dat hij ontslagen zal worden als directeur. De tijdsduur van de overeenkomst is een jaar. Inmiddels zit Jairam zes maanden aan als directeur. Jairam is voorzitter van de politieke partij PVF.

Arbeidsovereenkomst verbiedt Jairam politiek te bedrijvenDe landbouwkundige biechtte zijn contractuele beperking op, toen hem gevraagd werd hoe zijn partij de komende verkiezingen van 2015 zal ingaan. ‘Daarom was ik ook zo stil de afgelopen periode’, aldus de PVF-voorman. Jairam is zich ervan bewust dat vanwege de overeenkomst er ‘een politieke strop’ is gehangen om zijn nek. Het zou volgens hem de raad van commissarissen zijn die hem het verbod oplegde. Jairam ervaart het als een plicht om zijn krachten te geven aan Adron. Hij is wel vastberaden mee te doen aan de verkiezingen in 2015. Of dit zijn ontslag zal betekenen, weet hij nog niet. Immers, de arbeidsovereenkomst is slechts een jaar geldig.

Ondanks het verbod om openlijk politiek te bedrijven, heeft Jairam een balans weten te vinden, waarbij hij wel nauwe contacten met zijn achterban onderhoudt. Hij meent dat de contractuele beperking in zijn arbeidsovereenkomst ‘in strijd met de democratie’ is. Jairam werd in 2000 en 2005 gekozen als assembleelid. Bij de afgelopen verkiezingen deed PVF in combinatieverband met de BVD mee. Hoewel hij eindigde met bijkans 1.200 stemmen in Nickerie, was dit niet voldoende om gekozen te worden. Volgens Jairam is al enige periode sprake van een samenwerking met de NDP. Op welke wijze er gestalte gegeven zal worden aan deze samenwerking bij de verkiezingen, is vooralsnog niet bekend.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / DBS

21-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics