Nickerie.Net, woensdag 23 oktober 2013


Mansaram: Spilzieke president nachtmerrie voor staatskas

Suriname kreunt onder de economische crisis en dat is ook Desiré Delano Bouterse niet ontgaan. De president heeft namelijk zijn jongste slachtoffer net de laan uitgestuurd en is het ministerie van Financiën al twee weken ‘stuurloos’. En daar hebben we het dan weer. Als donderslag bij, een overigens niet zo heldere financiële hemel, krijgt de hardwerkende belastingbetaler op zijn bord de rekening gepresenteerd van wat velen noemen de spilzucht van de huidige regering. De president krijgt uit de al vermagerde zakken van de burger, een autootje ter waarde van ruim een miljoen Surinaamse dollar cadeau. De ORAG heeft dit gastronomisch bedrag goedgekeurd, terwijl een paar dagen geleden nog het IMF , de regering heeft aangegeven de staatsuitgaven te beperken en de Centrale Bank van Suriname de regering op de vingers heeft getikt over het uitgavenpatroon.

Ook is de ontwikkeling op het koersenfront al een tijdje dramatisch te noemen aangezien de regering niet bij machte lijkt de dollarkoers binnen de vastgestelde bandbreedte te houden. De doorberekening van de verhoogde koersen naar uiteindelijk de consument zorgt voor heel wat kunst en vliegwerk van ouders en verzorgers om het hoofd boven water te houden. De politieke stabiliteit is zoek, aangezien ministers continu op de schopstoel worden geplaatst zonder dat de president op behoorlijke wijze verantwoording aflegt over de motieven om die ministers te ontslaan. Het recente ontslag van de minister van Financiën is omgeven door een waas van geheimzinnigheid en slordigheid, juist vanwege de naar mijn mening zeer dubieuze en ongeloofwaardige verklaring die het kabinet van de president heeft uitgegeven in deze zeer onsmakelijke kwestie. Bovendien is het al de tweede minister van Financiën die het veld heeft moeten ruimen te midden van ernstige monetaire crises. Het ergste van alles is dat de regering alle zorgen en kritieken van nationale en internationale monetaire instituten en autoriteiten, evenals van ter zake deskundigen en burgers ten spijt, het presteert om de ingeslagen ramkoers verder op te gaan.

Verspilling binnen de overheid Dat er binnen overheden veel verspild wordt is niet verbazingwekkend. De bedrijfsvorm ‘overheid’ kent immers geen eigenaar of concurrentie en kan – tot overmaat van ramp – de ‘consument’ ook nog eens dwingen tot betaling van de ambtelijke en ministeriële fratsen, zoals het pimpen van een ministersauto. En wanneer de president als hoofd van de uitvoerende macht het presteert, vanaf zijn aantreden zijn echtgenote een salaris toe te bedelen, zijn zoon een bentley cadeau te geven, zijn geestelijke te benoemen tot adviseur en een royaal salaris toe te kennen, directeuren (AZP) te benoemen en hen gigantische salarissen toe te kennen, een governor voor de Centrale Bank van Suriname in te vliegen en hem een torenhoog bedrag te betalen maandelijks en daar bovenop de president het presteert, ministers die enorm in opspraak zijn geraakt vanwege (naar alle waarschijnlijkheid) corruptieve praktijken, met eervol ontslag te sturen, dan dient het niet als een verrassing te worden ervaren dat deze president zichzelf een autootje ter waarde van ruim een miljoen Surinaamse dollar cadeau geeft.

In gedachten dient te worden gehouden dat de president zijn wagenpark, betaald met de belastingcenten van hardwerkende burgers, zal mogen behouden na zijn aftreden. Velen noemen deze handelswijze van de president, zelfverrijking. Hoeveel kost de president de staat Suriname jaarlijks De uitgaven van de president zijn voor zover ik weet tot nu toe niet publiek gemaakt. Onder Jules Wijdenbosch bestond er een ‘geheime rekening’ voor de president waarop SRD 250.000 door de staat werd gestort, zonder dat er daarvoor rekenschap werd afgelegd. Waaraan het geld besteed werd, bleef dus geheim. Wat deze president ons jaarlijks kost is nog altijd niet duidelijk en zou de rekenkamer hierop dienen te worden aangesproken.

'Regering moet besparen"' Volgens veel economen moet de president nog extra besparingsinspanningen leveren. Het zal dus niet alleen bij het besparen van uitgaven op het kabinet van de president moeten blijven want het kabinet van de president spendeert volgens bekomen informatie, jaarlijks ook een fortuin aan eten en drank, aangekocht bij bevriende leveranciers. Ook voor deze uitgaven zouden aanbestedingen moeten gebeuren.

De samenleving heeft ook moeite met het vliegverkeer van de president. Zo stapte hij de voorbije jaren heel vaak en op kosten van de belastingbetaler op een gecharterd vliegtuig naar verschillende bestemmingen. Zulke uitstapjes zijn duur omdat de president een hele vliegtuig ter beschikking heeft én behoorlijk wat personeel meeneemt.

De president houdt er ook een aardig wagenpark op na. De Surinaamse belastingbetalers staan in voor het onderhoud van die wagens. Bij het aantreden van deze president zijn er al nieuwe wagens aangerukt en die zijn niet de goedkoopste auto’s. Ze beschikken allemaal over een chauffeur.

Luxueuze levensstijl eigen aan president Terwijl het merendeel van het volk het moet doen met de eindjes aan elkaar knopen, en zelf alle kosten moet ophoesten voor de basisbehoeften zoals aansluiting op het waterleidingnet, lijkt de politieke elite niet echt wakker te liggen van de luxueuze levensstijl van haar president en ministers.

Misschien wenst de president het voorbeeld van Nicolas Sarkozy te volgen en gelooft hij dat het allemaal erbij hoort, het is er een 'train de vie', een levensstijl eigen aan de president. Evenwel dient de president dan te onthouden dat Nicolas Sarkozy is weggestemd door het Franse volk.

mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

22-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics