Nickerie.Net, vrijdag 01 november 2013


Santokhi: Veiligheidsgevoel zakt dieper weg

Op 31 oktober jongstleden bracht VHP voorzitter Santokhi een condoleancebezoek  aan de familie van wijlen FaizelMahboeb, een ondernemer, die afgelopen week op een zeer brute en lafhartige wijze van het leven werd beroofd bij een roofoverval te Moengo.

Als gewezen minister van Justitie en Politie, maar meer nog als volksvertegenwoordiger, had hij de morele plicht de familie bij te staan in deze droevige en moeilijke tijden. Bij deze droevige plechtigheid mocht de volksvertegenwoordiger een korte toespraak houden.

In zijn toespraak gaf de volksvertegenwoordiger tevens VHP voorzitter aan dat hij vaak in het parlement erop gewezen heeft dat het veiligheidsgevoel bij de burger dieper is weggezakt. Volgens de volksvertegenwoordiger is het veiligheidsgevoel afgenomen tot een zorgelijk niveau.

Verder zei het parlementslid dat veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor een goed leven en is essentieel om in vrijheid te kunnen leven. Veiligheid en vrijheid gaan samen. Het huidige veiligheidsbeleid schiet op vele fronten tekort.

Dagelijks zijn er berovingen die vaak gepaard gaan met bruut- en buitensporig geweld waarbij de samenleving steeds slachtoffer van wordt. Ruim 2 weken terug was de VHP voorzitter aanwezig in Moengo op uitnodiging van jongeren van het district Marowijne, die de uitzichtloze situatie in Moengomeer dan beu zijn van stijgende criminaliteit.

Aan de familie van wijlen FaizelMahboeb gaf Santokhi aan dat het gemis van hun dierbare Faizel opgevangen moet worden door de inzet die hij aan de dag legde om zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname maarin het bijzonder aan Moengo.

In het parlement zal hij bij de behandeling van de begroting wederom aandacht vragen van de regering en in het bijzonder van de minister van justitie en politie voor de waarborging van de algehele veiligheidsgevoel van iedere burger in ons land.

FaizelMahboeb werd op donderdag 31oktober aan de schoot der aarde toevertrouwd. De VHP condoleert de familie en wenst hun veel sterkte en kracht toe in deze droevige en moeilijke tijden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Ingezonden

31-10-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics