Nickerie.Net, zondag 03 november 2013


VHP: Divali in teken van bezinning en saamhorigheid

De VHP zegt in een verklaring dat het Divalifeest in het teken staat van saamhorigheid en bezinning. Het wordt gevierd om het licht in het leven te verwelkomen. Licht wordt namelijk geassocieerd met succes en hoop. De kern van het Divalifeest is de Mahá Laksmi Púja, de verering van de Godin Lakhsmi, de gemalin van God Vishnu, de personificatie van licht en geluk, het symbool van de ideale (huis)vrouw. De godin Lakshmi staat centraal tijdens Divali.

Lakshmi Mata is de Godin van welvaart, voorspoed en geluk, zowel materieel als spiritueel. Divali wordt ter ere van de vrouw, de Lakshmi van het huis, gevierd. Zij is immers de spil en het symbool van liefde, reinheid, schoonheid, rijkdom, geluk en voorspoed.

ebdb40e26e55c5f948fe0ecff20744f2.jpgDuisternis verbannen

Divali, ook Deepavali genoemd, is een van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme. Het woord is afgeleid van het Sanskriet Dipavali, dat een rij lichtjes betekent. Dipavali is samengesteld uit de woorden 'dip' en 'avali'. Dip betekent 'licht' en avali staat voor 'rij'.

Het doel van dit feest is om de duisternis uit onze harten te bannen en te streven naar verlichting tot heil van onszelf en van de mensheid. Het kwade in ons zelf te overwinnen en om zuiver ethisch inzicht te ontwikkelen en ook als zodanig ernaar te handelen. Op deze manier zullen wij in staat zijn om slechte eigenschappen zoals hebzucht, afgunst, wrok, onwaarheid en moreel verval, te overwinnen. Het is een feest van gemeenschapszin, reinheid, schoonheid en dus reden om letterlijk en figuurlijk schoonschip te maken. En het zijn deze dagen waarin mensen elkaar al het goede wensen

Betere waardering voor de vrouw

De VHP doet een dringend beroep op de gemeenschap om de vrouw, de moeder, die plaats te geven die haar toekomt, en haar een veel betere waardering te geven dan men gewoon is. Als wij conform de Dharma (de hoogste order van onze geloofsovertuiging) denken en handelen, zal het Goddelijk Licht ons zeker bereiken en ons leiden naar de weg der waarheid en duistere krachten verdringen. Het is goed om die waarden ieder jaar opnieuw bewust te vieren en uit te dragen.

De VHP gelooft in een Surinaamse samenleving met meer welvaart, meer succes, gezondheid en dat Divali velen mag stimuleren om meer liefde en saamhorigheid te hebben voor elkaar.

De partij houdt zondag van 11.00-13.00 uur in Stichting de Olifant, een ‘Divali Lunch’ samen met haar seniorenburgers.

De VHP wenst de bevolking, maar in het bijzonder de Hindoe gemeenschap een bezinningsvolle Subh Divali.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / Ingezonden

03-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics