Nickerie.Net, maandag 04 november 2013


Actoren rijstsector bereiken overeenstemming voor opzetten van productschap rijst

Als uitvloeisel van een ontmoeting die de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij(LVV), Hendrik Setrowidjojo met VRE, SPBA en VPP heeft gehad is op zaterdag 2 november 2013 een workshop georganiseerd om te komen tot een overlegstructuur voor de rijstsector waarin alle belanghebbende organisaties participeren. Op deze workshop die is gehouden in het gebouw van het ADRON in Nickerie zijn verschillende inleiders ingegaan op diverse modellen van een overlegstructuur zoals in Guyana wordt gehanteerd en meer bekend staat als het GRDB model.

Aan deze workshop hebben diverse actoren in de sector geparticipeerd, te weten de SPBA, de VPP, banken en pesticiden- importeurs, meldt LVV regio west in een persbericht. Een belangrijk uitvloeisel van deze workshop is dat boerenorganisaties voorstanders zijn van een productschap. De concept-wet tot instelling van een productschap rijst moeten gauw worden voorbereid.

Gezien de noodzaak om op korte termijn te geraken tot een gestructureerd overleg binnen de rijstsector om te komen tot oplossing van de verschillende knelpunten is voorgesteld als voorloper op het productschap een stichting op te richten waarin alle belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Deze stichting die binnen 6 weken moet zijn opgericht zal zich richten op behartigen van de belangen van de sector. Binnen 3 jaar moet het productschap rijst worden opgericht. De oprichters van deze stichting zullen zijn de SPBA, VPP ,VRE en de staat vertegenwoordigd door het ministerie van LVV.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  / GFC

03-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics