Nickerie.Net, dinsdag 05 november 2013


Jessurun: Suriname stevent af op enorme budgettaire ramp

Assembleelid Winston Jessurun Suriname stevent rechtstreeks af op een enorm budgettair debacle met macro-economische gevolgen. Deze kunnen volgens oppositie parlementariër Winston Jessurun (Nieuw Front/DA91), niet alleen met monetaire maatregelen beteugeld worden. De politicus zegt dat elke dag US$ 1 miljoen wordt geïntervenieerd om de wisselkoers in bedwang te houden. De verhoging van de kasreserve heeft de rentevoet al met 1% doen stijgen, de geldhoeveelheid was in 2003 36% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en is in 2012 gestegen naar 52%.

De parlementariër plaatst vraagtekens achter macro-economisch cijfers, zoals de groei van het BBP. (BPP 2013 SRD 17.525 miljoen en in 2014 SRD 19.575 miljoen. Dat is een groei van 11,4% terwijl vastgesteld is dat de groei 4% is). Jessurun vraagt zich af of het hier gaat om een reële groei of de nominale groei. In zijn spreekbeurt tijdens de algemene politieke beschouwing in het parlement vandaag, zegt Jessurun dat de onzekerheid, onveiligheid, wantrouwen, onvoorspelbaarheid, ontbreken van transparantie, straffeloosheid en verzaking van de constitutionele verantwoordingsplicht de ingrediënten van alledag van deze regering zijn.

Evaluatie president nodig Volgens de parlementariër zoekt de president de schuld van het falend beleid steeds bij anderen. Nu zijn er al twaalf ministers vervangen. “Aan de vooravond van de begrotingsbehandeling wordt de minister die verantwoordelijk is voor de inrichting van begroting naar huis gestuurd. Is dit een demonstratie van de zogenaamde daadkracht. Het lijkt mij niets meer dan een demonstratie van macht. De bevoegdheid tot benoemen en ontslaan van ministers is door de grondwet gegeven aan de president en hij maakt hier gebruik van zonder enige verantwoording aan het parlement”, meent Jessurun.

Volgens hem is het gevolg hiervan dat ministers gezien worden en zichzelf beschouwen als knechten van de president zonder innovatief beleid aan de dag te leggen en alleen maar wachten op instructies van het kabinet van de president. “Vervolgens treedt er een apathie/verlamming op van het ’s landsbestuur, met de vraag wie de volgende zal zijn die de plaat moet poetsen. Het is de hoogste tijd dat de president zichzelf evalueert”, vindt Jessurun.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

05-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics