Nickerie.Net, woensdag 06 november 2013


Corruptieschandalen teisteren Suriname

Een reeks van politieke corruptieschandalen leidden de afgelopen maanden tot verschillende ministeriële en andere machtswissels. Suriname kende onder de vorige regering een daling van de kleinschalige corruptie, de erfenis uit het militaire tijdperk waarbij mensen voor alles wat schaars was steekpenningen gebruikten. Maar de grotere corruptie, de politieke corruptie, is onder de huidige regering eigenlijk het ergst, zegt ook Transparency International, een wereldwijde organisatie voor bestrijding van corruptie. De perceptie leeft dat de nieuwe politieke elite zichzelf en haar directe omgeving verrijkt op de kap van de staat. Deze diep ingebakken cultuur van een zichzelf verrijkende elite maakt de bevolking wantrouwiger dan ooit, zeggen anticorruptiecampagnevoerders.

Sinds het aantreden van regering Bouterse/Ameerali wordt het land geteisterd door corruptieschandalen en schandalen over regelarij en nepotisme. Het begon allemaal met het door de president van het land, regelen van zijn echtgenote, zijn zoon, zijn aangetrouwde familie, zijn geestelijk adviseur etc. Daaropvolgend werden andere echtgenoten en kroost van politieke bonzen geregeld. Bekende voorbeelden zijn de echtgenote van de minister van Buitenlandse Zaken die voorzitter werd van de Deviezencommissie, de zoon van het DNA-lid Charles Pahlad die districtscommissaris werd in Wanica, de dochter van het DNA-lid Rashied Doekhi die ambassadeur werd van Suriname in Nederland, de dochter van de advocaat van Bouterse die ambassadeur van Suriname werd in India. Zo zijn er vele andere voorbeelden.

Meten met verschillende maten

U vraagt zich terecht af met hoeveel maten er precies wordt gemeten binnen de eigen coalitie kringen om maar niet te spreken over de maten die men gebruikt om oppositionele groeperingen de das om te doen. Het volgende tafereel waarmee het volk geconfronteerd werd, waren de aanhoudende corruptie schandalen op het ministerie van Openbare Werken. Die schandalen betroffen onderhandse gunningen in de orde van honderden miljoenen Surinaamse dollars, maar ook het verbouwen van de kamer van de minister voor een recordbedrag van SRD 600.000 en het pimpen van de auto van minister Abrahams voor US$ 150.000. Een auto die overigens in de eigen garage van de afgetreden minister staat en waarmee hij nog altijd rondrijdt. Ook is bekend dat vele werken werden ‘gegund’ aan een bedrijf dat geregistreerd staat op naam van de kroost van Abrahams. Erger kon het niet worden dus mocht de minister met alle rijkdommen, met eervol ontslag. Zijn opvolger mag de puinhoop opruimen doch is tot nu toe niet in staat gebleken zijn gezag te doen gelden.

Na schandalen over verleende concessies werd het volk geconfronteerd met ‘nyang-makerij’ op het kabinet van de president en bij het project van de naschoolse opvang. Het interessante is dat op het project naschoolse opvang de minister van onderwijs geen vat heeft doch het gestuurd wordt middels coördinatoren die ook nog eens assembleeleden van de coalitie blijken te zijn en die naar bekomen informatie behoorlijke bedragen hebben gedeclareerd bij het ministerie. Ook hier kon het niet erger dus blijft de president maar weg van DNA. Ik kan mij voorstellen dat zelfs deze president (voormalig couppleger en nog altijd moordverdachte) kiespijn krijgt van de mensen in zijn eigen geledingen. Maar de president heeft het ‘goede’ voorbeeld gegeven door zijn valse start en onder de economische crisis waaronder het volk gebukt gaat, nog eventjes een zestal gepantserde limo's te kopen. Een koop waaraan ook nog eens het nodige luchtje hangt en ik vraagtekens plaats bij het bedrijf dat de limo’s zal aankopen aangezien het een foodprocessing bedrijf is en er een vergunning dient te zijn voor het importeren van auto’s en zeker gepantserde auto’s.

Repressief denken coalitie

Alsof dit alles en vele andere schandalen niet voldoende zijn, wordt het volk geconfronteerd met het recentste corruptieschandaal betreffende de door klokkenluider Surishopping bekendgemaakte casus, waarbij wordt aangegeven dat de staat voor een gigantisch bedrag wordt benadeeld, doordat de raad van ministers de levering van een aantal goederen heeft gegund aan de hoogste bieder. De RvM kan zich in dit geval niet beroepen op kwaliteitsverschil aangezien eenieder de kwaliteit van Surishopping kent en volgens mijn informatie zal Flex NV de goederen niet zelf kopen, doch een ander bedrijf in de arm moeten nemen om de attributen te kunnen leveren aan de Brandweer. Het is triest dat de RvM, met name de ORAG, de zoveelste smet op zich laadt en de VP doet alsof zijn neus bloedt en hij slechts op advies heeft gehandeld. Erger dan het zich verschuilen achter adviezen is de naar mijn mening walgelijke uitspraak van de fractieleider van de Mega Combinatie Ricardo Panka, die vindt dat men de ondernemer moet aanpakken. Alweer een voorbeeld van het repressief denken van deze coalitie. Triester is in casu de benadeling van het land, want het zijn de hardwerkende burgers die elke maand, uit hun karig en gedevalueerde loon, belastingafdrachten moeten doen, zodat deze regering/coalitie die gelden kan verbrassen ten bate van de persoonlijke zakken van individuen. Door de talrijke gevallen van corruptie, overheerst bij de bevolking de perceptie dat de meeste ambtenaren onbetrouwbaar zijn.

Maar, zo waarschuwen deskundigen, niet alleen het electoraat kampt met vertrouwensproblemen, ook buitenlandse investeerders die broodnodig zijn om de economie aan te zwengelen, blijven weg als de situatie niet verbetert.

Arrestaties naar aanleiding van corruptieschandalen in bijvoorbeeld de Tsjechische Republiek eerder dit jaar, worden geprezen door anticorruptiecampagnevoerders als een belangrijk signaal dat corruptie daadwerkelijk wordt afgestraft. "Het is een sterk signaal dat corruptie niet getolereerd wordt en dat politici niet kunnen en ook niet mogen denken dat ze boven de wet staan", zegt Radim Bures van Transparency International.

Mr.drs.Sharmila Kalidien - Mansaram

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

06-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics