Nickerie.Net, zondag 10 november 2013


Verklaring Nieuw Front over aanklacht Dino Bouterse

 Sunday 10 November

De Surinaamse samenleving is zeer geschokt over de verzwarende aanklacht in de zaak Dino Bouterse, waarbij volgens nationale en internationale berichten het Surinaamse grondgebied zou kunnen worden gebruikt om de Libanese terreurorganisatie, Hezbollah te ondersteunen en te faciliteren. Tevens was de bereidheid aanwezig om de leden van deze terreurorganisatie te voorzien van wapens en Surinaamse paspoorten.

Verklaring van de Nieuw Front combinatie naar aanleiding van de verzwarende aanklacht in de zaak Dino Bouterse.

Het is bekend dat de beklaagde, verbonden aan een Contra Terreur Organisatie (CTU), nu aangeklaagd is voor het ondersteunen van terreurdaden in, of vanuit Suriname en tegen een bevriende natie. Mocht de informatie op waarheid berusten dan is hier niet enkel sprake van een ernstige zaak en een inbreuk op onze soevereiniteit en rechtsorde, maar eveneens een aantasting van de integriteit van de Surinaamse samenleving. Tevens zorgt de berichtgeving voor een ernstige aanslag op het imago van de Surinaamse natie. Om de strijd tegen het internationaal terrorisme aan te binden heeft de Nationale Assemblee recentelijk nog de wetgeving goedgekeurd op ”strafbaarstelling van terrorisme en de financiering van terrorisme”, waardoor Suriname nu een juridisch instrument heeft om alle vormen van terrorisme te onderzoeken, zowel binnen als buiten ons land.

Derhalve vraagt de Nieuw Front combinatie aan de regering: • Of de informatie die vrijgegeven is op waarheid berust? • Of deze informatie geen aanleiding geeft aan de Surinaamse regering en Justitiële autoriteiten om een grondig onderzoek in te stellen in eigen land? • Of in deze zaak Surinaamse paspoorten verstrekt zijn aan vreemdelingen? • Dat ter veiligstelling van onze soevereiniteit en nationale integriteit, op basis van de nationale en internationale rechtsregels, alsmede op basis van internationale verdragen, terstond een aanvang gemaakt wordt met het verrichten van minutieus doelgericht onderzoek en het resultaat daarvan aan de gemeenschap te presenteren.

Tevens vraagt de Nieuw Front combinatie aan de procureur-generaal:

• Dat de procureur-generaal op basis van de recentelijk goedgekeurde “antiterrorisme wetgeving en de financiering daarvan”, in afwachting van de rechtszaak in de Verenigde Staten van Amerika, terstond een aanvang maakt met het verrichten van strafrechtelijk onderzoek, omdat de Surinaamse jurisdictie voldoende ruimte biedt voor een onderzoek in Suriname. • Tevens na te gaan welke andere strafbare feiten gepleegd zijn conform het Surinaamse recht en die ook te onderzoeken. • Om samen met de Justitiële autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika, op basis van bilaterale, regionale en internationale afspraken, gezamenlijk een diepgaand onderzoek in deze te willen instellen.

Paramaribo, 10 november 2013. Mediaraad van de Nieuw Front combinatie.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /GFC

10-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics