Nickerie.Net, maandag 11 november 2013


Nieuw Front: Minister Lackin misleidt het Surinaamse volk over kwestie Dino Bouterse

Het Nieuw Front Collectief keurt met nadruk de verklaring van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken over de verzwarende aanklacht van Dino Bouterse in de Verenigde Staten van Amerika (VS) af. Minister Lackin doet “een verwoede poging” om te weerspreken dat Dino terroristische organsiaties had willen ondersteunen. “Hij doet voorkomen alsof het de vredelievende Republiek Suriname is die door de Amerikaanse justitiële autoriteiten voor het gerecht wordt gesleept.”

Het Nieuw Front vindt dat minister Lackin, tegen beter weten in, met zijn verhaal moedwillig probeert de Surinaamse samenleving zand in de ogen te strooien. “Het is niet de integriteit van de democratische rechtsstaat Suriname die hier in het geding is, maar de handelingen van een Surinaams staatsburger die ervan wordt verdacht dat hij nationale en internationale rechtsregels op gruwelijke wijze heeft geschonden.”

Optreden Lackin minister onwaardig

In een communiqué zegt het Nieuw Front dat minister Lackin blijk zou moeten hebben gegeven van meer rechtschapenheid en professionalisme. Hij zou met gepaste terughoudendheid, een minister waardig, zich op de vlakte gehouden moeten hebben, in afwachting op de uitkomst van het rechtsproces in de VS. “En niet, nog vóór de zaak door de rechter in behandeling is genomen, nu al hoog van de toren begint te blazen dat de van criminele daden verdachte betrokkene zich onmogelijk schuldig kan hebben gemaakt aan de tenlastelegging, kennelijk met het doel, de Surinaamse gemeenschap zodoende een rad voor de ogen te draaien.”

Het Nieuw Front ziet daarin een reden te meer om zich over deze “verdraaide weergave” zorgen te maken. Hij dringt er nogmaals bij de justitiële autoriteiten op aan om met gezwinde spoed een diepgaand onderzoek naar de ware toedracht in te stellen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

11-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics