Nickerie.Net, woensdag 13 november 2013


Padieboeren roepen hulp president en DNA in

Padieprijs roepen hulp president en DNA inDe ontevreden padieboeren uit Coronie, Sarramacca en Nickerie hebben een petitie aangeboden aan president Desi Bouterse en aan De Nationale Assemblee (DNA). De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) zegt dat de rijstsector aan het afbreken is. In de petitie vragen de padieboeren om compensatie middels het terugdraaien van de belasting op diesel die gebruikt wordt voor de productie van padie. De kostprijs voor padie is SRD 71.43 en de opkoopprijs voor een baal natte padie is SRD 55.

Padieprijs roepen hulp president en DNA inDe boeren gingen terug naar het moment waar president Bouterse zei dat Suriname de voedselschuur zou worden van het Caraibisch gebied. Het begint voor hun nu te lijken op een voedselramp. Harinanan Oemraw, voorzitter van de SPBA, zegt dat de rijstboeren niet eens hun schulden kunnen aflossen en er daarnaast nog andere verplichtingen zijn. Oemraw hoopt dat de regering een open oor heeft voor de problemen, vooral omdat dit ook de eerste keer is dat ze een petitie aanbieden aan deze regering.

Volgens SPBA zijn de prijzen te laag voor de padieboeren. Harinanan Oemraw laat weten dat de boeren niet uitkomen met de gelden die de verwerkers en exporteurs aanbieden. Ruth Wijdenbosch, vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, nam de petitie in ontvangst. Ze gaf aan dat op de eerstvolgende DNA-vergadering deze petitie behandeld zal worden. Deze sector is een waar Suriname niet zonder kan, zegt Wijdenbosch. ‘We zullen nagaan wat er precies door de boeren wordt gevraagd.’ Asiskumar Gajadin, die ook aanwezig was, zei dat het om een redelijke eis gaat van de boeren. Het moet niet lijken alsof het een gunst is. De regering moet begrijpen dat ze maatregelen moet treffen als een sector ten onder gaat.

Gajadin zal als parlementariër erop toezien dat de regering zijn verplichtingen nakomt. Als de landbouwsector achteruit gaat, kan elk land ontwikkeling vergeten, zei Guno Castelen, die ook aanwezig was bij het in ontvangst nemen van de petitie. We hebben Wageningen al zien ondergaan en nu systematisch het teruglopen van Nickerie. Op zo een manier investeren we in onze eigen ondergang, zegt de SPA-parlementariër.

Ricardo Panka van de NDP-fractie zegt dat het een structureel probleem is. Als kleine jongen kan hij zich heugen dat de sector problemen heeft. ‘Elk jaar zijn er problemen binnen deze sector, maar elke dag eet ik rijst’, zegt Panka. ‘Er moet duidelijkheid komen wat de problemen precies zijn van deze sector. De DNA moet hieraan heel veel aandacht besteden’, aldus Panka. Twee maanden geleden is er een voorstel gekomen om een clusteroverleg op te zetten waar de SPBA, VPP en VRE voor adviezen terecht kunnen. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Hendrik Setrowidjojo, beloofde toen de zorgpunten en voorstellen aan te kaarten bij de Raad van Ministers.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

13-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics