Nickerie.Net, woensdag 13 november 2013


Santokhi: Onderzoek zaak Dino/Muntslag noodzakelijk

VHP- en Nieuw Frontleider Chandrikapersad Santokhi vindt het "een grappenmakerij" dat mensen beweren dat hij iets te maken heeft met de aanhouding van Dino Bouterse en Edmund Muntslag. Santokhi stelt dat er een grondig onderzoek moet worden ingesteld naar strafbare feiten die op Surinaams grondgebied zijn gepleegd. Het Nieuw Front heeft in een verklaring de regering en procureur-generaal Soebhas Punwasi opgeroepen voor het verrichten van een onderzoek.

e9e13ca4d6b1f1a587b1e69cc9ebb739.jpgVHP- tevens Nieuw Front-leider Chandrikapersad Santokhi

Santokhi merkt op dat er valse paspoorten zijn verstrekt. Er zijn drugs uitgevoerd vanuit Zanderij. Er zijn wapens getoond. Nagegaan moet worden of deze zaken waar zijn. "De verdachten zijn geholpen door derden. Meer mensen zijn betrokken bij deze zaken. En daarvoor is een grondig onderzoek nodig", benadrukt Santokhi.

De oud-minister van Justitie en Politie wijst er op dat de procureur-generaal ambtshalve een onderzoek kan instellen naar deze zaken. Dit kan gebeuren in samenwerking met de justitiële autoriteiten van de Verenigde Staten. "Alles moet aan het licht komen. Dat is belangrijk voor de rechtsstaat. Wij hebben in onze verklaring daartoe opgeroepen", stelt Santokhi, die vindt dat het hier om legitieme vragen gaat.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /NSS

13-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics