Nickerie.Net, vrijdag 15 november 2013


Nickerie verdient beter!!

Een betoog van een Nickeriaan… (deel 2 van 3 )

Inrichting van de Integriteit Partij Nickerie

Integriteit is vooral in een kleine gemeenschap als de Nickeriaanse van levensbelang omdat elke SRD dat iemand onterecht aan de samenleving onttrekt ten koste gaat van een ander. En die ander is altijd iemand uit de eigen familie of vriendenkring aangezien Nickerie een kleine en hechte gemeenschap heeft. Daarom is onethisch gedrag vooral in Nickerie een trieste zaak dat moet worden uitgebannen. De Integriteit Partij Nickerie zal daarom naast het bestuur ook een toezichtsorgaan moeten hebben als waarborg voor integriteit. Dat orgaan zal er op moeten toezien dat de waarden en normen van de partij door alle belangrijke partijleden en het bestuur worden nageleefd. Als norm zou zero tolerance moeten gelden.

Doelstellingen van de Integriteit Partij Nickerie

De voortrekkers van de partij zullen tot de komende verkiezingen de gehele Nickeriaanse bevolking moeten mobiliseren om alle 5 zetels van het distrikt binnen te halen. Daarvoor zullen in alle wijken vooral jongeren moeten worden geworven die huis aan huis campagne gaan voeren. Het uiteindelijke doel van de partij moet zijn: meer ontwikkeling en welvaart voor de Nickerianen.

Coaching

De jongeren van Nickerie inclusief de partijleden kunnen worden bijgestaan door de oudere generaties van binnen en buiten Nickerie. Er zijn veel hoogopgeleide Nickerianen op uiteenlopen terreinen in Suriname maar vooral in het buitenland. Er kan makkelijk hulp van hen worden ingeroepen voor het coachen van de Nickeriaanse jongeren. Er kan een internationale netwerkorganisatie van Nickerianen worden opgezet om gebruik te maken van elkaars expertise om verdere ontwikkeling in Nickerie teweeg te brengen.

De speerpunten van de Integriteit Partij Nickerie zouden als volgt kunnen zijn:

1. Stimuleren van de productie door:

2. Toekennen van een bouwperceel, tegen administratiekosten, aan elke Nickeriaan die een huis wil bouwen. Het is triest om te constateren dat jongeren geen huizen kunnen bouwen vanwege hoge bouwgrondprijzen omdat heel veel grond in bezit is van grootgrondbezitters;

3. Optimale service van alle overheidsdiensten (veiligheid, grondpapieren, sociale zaken, gezondheid, onderwijs enz).

Dit artikel (deel 2 van 3) is een drieluik van dhr. Sieuw Mahadew RA. In het volgende deel zal hij zijn visie geven  op de inrichting, de doelstellingen en de speerpunten van de partij die hij voor ogen heeft.

Reacties van lezers zijn welkom op: sieuw66@hotmail.com

 

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden

15-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics