Nickerie.Net, zondag 17 november 2013


Schandalen rond Dino Bouterse - tijd dat vader Desi zich tijdelijk terugtrekt

Wanneer iemand zich voordoet als een topfunctionaris van de Surinaamse Counter-Terrorism Unit en door een andere natie formeel wordt beschuldigd van:

dan dient op de eerste plaats deze aanklacht serieus te worden genomen en de rechtsgang te worden gerespecteerd. Elke andere houding is verdacht.

De afgeluisterde gesprekken, die audiovisueel zijn vastgelegd als bewijsvoering, liegen daar niet om. Als de familie van deze verdachte op welke wijze dan ook hen wil doen bijstaan, is dat eveneens hun goed recht. Het feit dat de verdachte Dino Bouterse en zijn handlangers, onder wie Edmund Muntslag, als een directe bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten worden gezien, bevestigt de nationale aard van deze kwestie. Dat is het hele eiereneten.

Een kwalijke zaak

De president van de Republiek Suriname dient zich als persoon en als staatshoofd volledig hiervan te distantiëren, wat intussen in zijn eigen bewoordingen heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot overtreding van de Wet Verdovende Middelen, de Vuurwapenwet en paspoortzwendel, is recentelijk een onderzoeksteam samengesteld en belast met een strafrechtelijk onderzoek naar de gepleegde strafbare feiten en de personen die daarvan worden verdacht. Beter laat dan nooit. De vermeende betrokkenheid bij de bereidheid tot het fysiek accommoderen en ondersteunen van Hezbollah-leden echter, die juist deze kwestie tot een nationale aangelegenheid maakt, is hierbij niet inbegrepen. Dat is een kwalijke zaak. En het feit dat de regering en De Nationale Assemblee nog steeds niet met de meeste spoed hieromtrent in conclaaf zijn gegaan, is evenzeer een ernstige omissie.

Gevarenzone

Daarenboven zou het de President sieren als hij als vader van de verdachte, conform de Surinaamse traditie, zich tijdelijk zou terugtrekken om de objectiviteit en doeltreffendheid van dit onderzoek te bevorderen. Er wordt onvoldoende beseft dat Suriname in verband met een mogelijke invasie van Amerikaanse zijde een gevarenzone aan het worden is. Het stilzwijgen van de Amerikaanse ambassadeur spreekt boekdelen. Vandaar dat het geboden is de juiste politieke beslissingen te nemen, opdat ons land zo snel als mogelijk uit deze potentieel-gevaarlijke situatie ontsnapt. Het gekibbel tussen leden van zowel de oppositie als de coalitie in dit kader is dan ook niet in nationaal belang.

Dr. Roy Bhikharie, PhD

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net  /Ingezonden/ NSS

16-11-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics